Projekat EU4AGRI je 05. oktobra 2023. godine objavio Javni poziv za mjeru podrške investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju koji je zatvoren 20. novembra 2023. godine i na koji je zaprimljeno ukupno 38 prijava. 

Nakon isteka roka za dostavljanje prijava izvršeno je komisijsko vrednovanje i bodovanje 38 zaprimljenih prijava prema administrativnim, posebnim i kvalitativnim kriterijima javnog poziva, te evaluacija poslovnih planova i verifikacijska posjeta na terenu. 

U ocjeni bazne godine podnosioci prijave su morali imati ocjenu jednaku ili veću od 10. 

Kroz ocjenu kvalitativnih kriterija podnosioci prijave su od 350 mogućih bodova morali osvojiti minimalno 100 bodova za nastavak evaluacije. 

Kroz ocjenu nefinansijskih efekata invsticije podnosioci prijave su morali osvojiti minimalno 50 bodova, u skladu sa odredbama Smjernica ovog javnog poziva. 

Na osnovu izvršenog vrednovanja zaprimljenih prijava, sačinjena je preliminarna lista od 16 podnosilaca prijave na relevantnim web stranicama 05. marta 2024., što je ujedno bio i početak perioda za podnošenje prigovora na preliminarnu listu. Rok za podnošenje prigovora je bio 12.mart 2024. godine, do 12:00 sati. 

Po zatvaranju roka za prigovore, Komisija za obradu prigovora je obradila sve prigovore koje su stigli blagovremeno na način propisan Smjernicama javnog poziva, te nakon pregleda istih, utvrdila da niti jedan prigovor nije osnovan. 

U skladu sa dostavljenim zaključcima projekat EU4AGRI objavljuje finalnu listu od 16 korisnika koji su zadovoljili kriterije ovog Javnog poziva, kako slijedi: 

Preliminarna lista odabranih prijava je navedena u sljedećoj tabeli.  

 

Naziv podnosioca prijave 

Ispunjenost opštih i posebnih kriterija 

Ocjena bazne godine 

Ocjena kvalitativnih kriterija 

Ocjena realnosti projekcije  I ekonomske opravdanosti 

Ocjena nefinansijskih efekata 

Terenska verfikacija 

1 

Samostalna poljoprivredna djelatnost “TOPIĆ” vl. Marinko Topić 

DA  

12 

200 

DA  

55 

DA  

2 

SD “FARMA PAŠAGIĆ” vl. Suvada Pašagić 

DA  

18 

195 

DA  

65 

DA  

3 

SP “FARMA BRAĆA PARATUŠIĆ” vl. Suad Paratušić 

DA  

14 

165 

DA  

60 

DA  

4 

SP “AGROPLOD” 

DA  

20 

150 

DA  

60 

DA  

5 

SP “FARMA VUČEN” 

DA  

12 

145 

DA  

60 

DA  

6 

Poljoprivredna djelatnost vl. Mehmed Husić 

DA  

14 

145 

DA  

55 

DA  

7 

Poljoprivredna djelatnost “KATA” 

DA  

16 

145 

DA  

50 

DA  

8 

“G-R-P” s.p. Petko Gajić 

DA  

16 

145 

DA  

60 

DA  

9 

“ZELENGAJ”  d.o.o. 

DA  

11 

140 

DA  

50 

DA  

10 

“A-S KOMERC” d.o.o. 

DA  

14 

137 

DA  

50 

DA  

11 

Poljoprivredna djelatnost “JOZIĆ”, vl. Ilija Katić, 

DA  

16 

135 

DA  

55 

DA  

12 

SP “FARMA BALTIĆ” vl. Dragan Baltić 

DA  

20 

135 

DA  

60 

DA  

13 

“JELENA” doo 

DA  

18 

125 

DA  

50 

DA  

14 

Poljoprivredna djelatnost vl. Hasić Sulejman 

DA  

17 

125 

DA  

50 

DA  

15 

SD “FARMA ČAUŠMILK” 

DA  

14 

110 

DA  

50 

DA  

16 

“DADO KOMERC” d.o.o. 

DA  

12 

100 

DA  

60 

DA  

 

Lista prijava koje nisu odabrane: 

 

Naziv podnosioca prijave 

Ispunjenost opštih i posebnih kriterija 

Ocjena bazne godine 

Ocjena kvalitativnih kriterija 

Ocjena realnosti projekcije I ekonomske opravdanosti 

Ocjena nefinansijskih efekata 

Odabrana prijava 

1 

“EKO-EKO PLAST” 

DA 

18 

215 

NE 

/ 

NE 

2 

“MARKOVIĆ FARMA” d.o.o. 

DA  

12 

175 

NE 

/ 

NE 

3 

“MS”, vl. Marija Sabljo 

DA  

18 

170 

NE 

/ 

NE 

4 

PD „FARMA OKANOVIĆ“ vl. Omer Okanović 

DA  

16 

170 

NE 

/ 

NE 

5 

„ANCORA COMMERCE“ d.o.o. 

DA  

10 

165 

NE 

/ 

NE 

6 

PD „FARMA MAŠINOVIĆ“ vl. Elvedin Mašinović 

DA  

16 

155 

NE 

/ 

NE 

7 

“FARMA PUPOVIĆ“ d.o.o. 

DA  

16 

145 

NE 

/ 

NE 

8 

“KOKA-PRODUKT” d.o.o. 

DA  

15 

145 

NE 

/ 

NE 

9 

Poljoprivredni obrt “PIRAGIĆ”, vl. Hanifa Piragić 

DA  

16 

140 

NE 

/ 

NE 

10 

„FARMA BABIĆ“ 

DA  

18 

130 

NE 

/ 

NE 

11 

SP “FARMA BILAJBEGOVIĆ” 

DA  

16 

100 

NE 

/ 

NE 

12 

“POLJOVET” d.o.o. 

DA  

3 

/ 

/ 

/ 

NE 

13 

“PRO SILVA” d.o.o. 

NE 

/ 

/ 

/ 

/ 

NE 

14 

“BRAĆA MARJANOVIĆ” d.o.o. 

NE 

/ 

/ 

/ 

/ 

NE 

15 

PPG Slobodan Bosić 

NE 

/ 

/ 

/ 

/ 

NE 

16 

“RIBARSTVO MARJANOVIĆ “ d.o.o. 

NE 

/ 

/ 

/ 

/ 

NE 

17 

“MONAKO 2000” d.o.o. 

NE 

/ 

/ 

/ 

/ 

NE 

18 

“H A COMPANY” d.o.o 

NE 

/ 

/ 

/ 

/ 

NE 

19 

 “VINARIJA BUNTIĆ”, vl. Marin Buntić 

 

NE 

/ 

/ 

/ 

/ 

NE 

20 

“VINO MILAS”, vl. Zdenko Milas 

NE 

/ 

/ 

/ 

/ 

NE 

21 

“VINARIJA ŠKEGRO”, vl. Mirko Škegro 

NE 

/ 

/ 

/ 

/ 

NE 

22 

PP “eXZo” Vl. Dženan Hodžić 

NE 

/ 

/ 

/ 

/ 

NE 

 

Kako je navedeno u Smjernicama javnog poziva, na Finalnu listu odabranih korisnika nije moguće uložiti prigovor.