4-Lista-za-provjeru-JP preradjivacki kapaciteti i marketing – azurirano