Autor: Undp Agri

Poziv za predstavnike jedinice lokalne samouprave na prezentaciju “naučenih lekcija” iz Javnog poziva za mjeru podrške investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture

Projekat EU4AGRI poziva predstavnike jedinica lokalne samouprave na prezentaciju “naučenih lekcija” iz Javnog poziva za mjeru podrške investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture koja će biti održana 20.10.2021. godine u terminu od 11:00 do 13:00 sati putem Microsoft Teams aplikacije. Predstavnicima jedinica lokane samouprave se želi skrenuti pažnja na najčešće greške i propuste […]

Preliminarna lista korisnika javnog poziva za mjeru podrške investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture

Projekat EU4AGRI je 6. maja 2021. godine objavio javni poziv za mjeru podrške investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture, a koji je zatvoren 18. juna 2021. godine.   Nakon isteka roka za dostavljanje prijava izvršeno je komisijsko vrednovanje i bodovanje 41 prijave prema administrativnim, opštim, posebnim i kvalitativnim kriterijima javnog poziva, te evaluacija poslovnih planova i verifikacijska posjeta na terenu.  Na osnovu izvršenog vrednovanja zaprimljenih prijava, sačinjena je preliminarna lista od 6 prijava za finansiranje putem projekta EU4AGRI.   Preliminarna lista odabranih prijava je navedena […]

3 miliona KM za investicije u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u BiH

U okviru projekata EU4AGRI, EU4AGRI-Recovery i EU4BusinessRecovery, koje finansira Evropska unija, danas je objavljen Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini. Kroz ovaj javni poziv, vrijedan 3 miliona KM, Evropska unija podržat će ulaganja u prerađivačke kapacitete poljoprivredno-prehrambene industrije kroz uvođenje inovacija i razvoj […]

Finalna lista korisnika javnog poziva za mjeru podrške investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

Projekat EU4AGRI je 7. decembra 2020. godine objavio javni poziv za mjeru podrške investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, a koji je zatvoren 15. februara 2021. godine. Nakon isteka roka za dostavljanje prijava izvršeno je komisijsko vrednovanje i bodovanje svih 227 prijava prema administrativnim, opštim, posebnim i kvalitativnim kriterijima javnog poziva, te evaluacija poslovnih planova i […]

1,25 miliona KM bespovratnih sredstava za 16 investicija u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

S ciljem postizanja održive poljoprivrede, kontrolisane upotrebe prirodnih resursa i uvođenja dobrih praksi, te stvaranja novih i očuvanja postojećih radnih mjesta, Evropska unija kroz projekat EU4AGRI podržat će 16 bosanskohercegovačkih poljoprivrednika i preduzeća sa 1,25 miliona KM bespovratnih sredstava. Naime, Javni poziv za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju u BiH je treći po redu […]

Održan EU4AGRI seminar za poljoprivedne savjetodavce

U okviru projekta Evropske unije – „Podrška Evropske unije za konkurentnost poljoprivrede i ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini – EU4AGRI“, u saradnji sa Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, u periodu od 21.-23.09.2021. godine, u Hotelu Grand u Neumu, održan je seminar za blizu 90 poljoprivrednih […]

Održivo vinogradarstvo? Moguće je! – održana studijska posjeta Češkoj

Održivo vinogradarstvo? Moguće je! Tokom studijske posjete Češkoj, 12 bh. vinogradara imalo je priliku vidjeti i praktično se obučiti o efikasnoj preraditi otpadnog materijala iz proizvodnje grožđa i prerade vina. Naime, ovaj proces uključuje pripreme vrijednog vermikomposta i proizvodnju začina od elemenata odvojenih tokom prerade vina Učesnici studijske posjete također su učestvovali u nekoliko sastanaka […]

Preliminarna lista korisnika javnog poziva za mjeru podrške investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

Projekat EU4AGRI je 7. decembra 2020. godine objavio javni poziv za mjeru podrške investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, a koji je zatvoren 15. februara 2021. godine. Nakon isteka roka za dostavljanje prijava izvršeno je komisijsko vrednovanje i bodovanje svih prijava prema administrativnim, opštim, posebnim i kvalitativnim kriterijima javnog poziva, te evaluacija poslovnih planova i verifikacijska […]

Rezultati Javnog poziv za konsultante za učešće na obuci pripreme projektnih prijedloga i izrade poslovnih planova

Projekat Evropske unije EU4AGRI je 25.05.2021. godine objavio Javni poziv za konsultante za učešće na obuci pripreme projektnih prijedloga i izrade poslovnih planova. Po zatvaranju javnog poziva 08. juna 2021. godine, zaprimljeno je ukupno 66 prijava: 38 prijava za konsultante za Osnovni nivo obuke za pisanje poslovnih planova i projektnih prijedloga i 28 prijava za […]

Obavijest u vezi javnog poziva za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju u BiH

Ponedjeljak, 7. juni 2021. godine – S obzirom na veliki broj pristiglih prijava na javni poziv za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, te detaljan proces njihovog ocjenjivanja koji je i dalje u toku, ovim putem želimo obavijesti sve zainteresovane da se objava preliminarne liste očekuje tokom mjeseca jula, 2021. godine Unaprijed se zahvaljujemo na […]