Autor: Undp Agri

Obavijest o Javnom pozivu za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture u Bosni i Hercegovini

EU4AGRI obavještava da će način podnošenja prijava na Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture u Bosni i Hercegovini sa pratećom dokumentacijom biti organizovan putem on-line sistema. Link sa dodatnim instrukcijama za podnošenje prijava biti će objavljen putem EU4AGRI web stranice u sljedeći ponedjeljak, 22.11.2021. godine nakon 12:00 […]

Obavijest o apliciranju na Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvodače

EU4AGRI objavljuje način apliciranja na Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda Kao što je navedeno u Smjernicama Javnog poziva, pod poglavljem 3. NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA I NJIHOVO OCJENJIVANJE, 3.2. Način dostave prijave: “Svi zainteresovani podnosioci prijava se savjetuju da pripreme svu potrebnu dokumentaciju u elektronskoj formi, u […]

Ažuriran Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture u Bosni i Hercegovini

EU4AGRI ažurirao je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture u Bosni i Hercegovini u dijelu Prilog II – Budžet. Korekcija je urađena s ciljem usklađivanja sa Smjernicama javnog poziva. Kompletan Javni poziv uz prateću dokumentaciju dostupan je na ovom linku.

Finalna lista korisnika javnog poziva za mjeru podrške investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture

Projekat EU4AGRI je 6. maja 2021. godine objavio javni poziv za mjeru podrške investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture, a koji je zatvoren 18. juna 2021. godine. Nakon isteka roka za dostavljanje prijava izvršeno je komisijsko vrednovanje i bodovanje 41 prijave prema administrativnim, opštim, posebnim i kvalitativnim kriterijima javnog poziva, te evaluacija projektnih […]

Održana EU4AGRI info sesija

U okviru projekata EU4AGRI, EU4AGRI-Recovery i EU4BusinessRecovery, koje finansira Evropska unija, 04. oktobra objavljen je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini. U utorak, 09.11. održana je druga info sesija putem Facebook Live videa i tom prilikom svi zainteresirani mogli su saznati više o […]

Ažuriran Javni poziv za prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda

Obavještavamo Vas da je danas 03. novembra urađeno dodatno ažuriranje dokumenta “Smjernice za podnosioce prijava” trenutno objavljenog Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Ažurirali smo sljedeće: – U poglavlju 2.2. Neprihvatljivi podnosioci prijava izbačena je stavka da „su u vlasništvu objekata/zemljišta, koji su predmet investicije, a isti […]

Najava info sesije o Javnom pozivu za investicije u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini

U okviru projekata EU4AGRI, EU4AGRI-Recovery i EU4BusinessRecovery, koje finansira Evropska unija, 04. oktobra objavljen je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini. U petak, 05.11. od 11 sati bit će održana druga info sesija putem Facebook Live videa i tom prilikom će svi zainteresirani […]

Najava info sesije o Javnom pozivu za ruralnu tržišnu infrastrukturu

Projekat EU4AGRI najavljuje info sesiju o Javnom pozivu za mjeru podrške investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture koja će biti održana 04.11.2021. godine u terminu od 11:00 do 13:00 sati putem Microsoft Teams aplikacije. Pozivamo predstavnike jedinica lokalne samouprave da se prijave za učešće na info sesiji putem email adrese: info@eu4agri.ba do 03.11.2021. […]

Održan seminar za uspostavljanje i rad sa vinogradarskim i vinskim registrima

U okviru projekta Evropske unije – „Podrška Evropske unije za konkurentnost poljoprivrede i ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini – EU4AGRI“, u periodu od 26.-27.10.2021. godine, u Hotelu Blanca na Vlašiću održana je radionica za 15 zaposlenika nadležnih institucija koji rade na uspostavi i radu na novom IT sistemom vinogradarskih i vinskih registara. Cilj radionice […]

Ažuriran Javni poziv za prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda

Obavještavamo Vas da je danas, 25. oktobra 2021. godine projekat EU4AGRI ažurirao trenutno objavljeni Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda Ažurirali smo sljedeće: Nadopune su napravljene u Smjernicama javnog poziva: U poglavlju 2. PRAVILA JAVNOG POZIVA, 2.1. Prihvatljivi podnosioci prijava financijske podrške dodatno je pojašnjeno kroz fus […]