EU4AGRI obavještava da je 17.12.2021. urađeno ažuriranje dokumenata otvorenog Javnog poziva potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

Nadopune su napravljene u Smjernicama javnog poziva:

  1. Korigovana tipkarska greška u datumu registracije u registar poljoprivrednih gazdinstava, umjesto  31.11.2018 ispravljeno je na 30.11.2018
  2. U poglavlju 2. PRAVILA JAVNOG POZIVA, 2.6.2 Visina pojedinačnih iznosa za finansiranje i udio sufinansiranja korisnika  dodatno pojašnjeno ograničenje maksimalnog iznosa bespovratnih sredstava, dodato da se procenat od 50% ostvarenog prihoda u 2020. godini odnosi na fizička lica
  3.  U poglavlju 2. PRAVILA JAVNOG POZIVA, 2.7.1.1.  Opći kriteriji koje dodatno moraju ispuniti podnosioci prijava koji su fizička lica (odnosi se na podnosioce koji će u sklopu ovog javnog poziva registrovati) dodatno pojašnjeno da navedeni procenat 50%ostvarenog prihoda u 2020. godini predstavlja maksimalan iznos financijske podrške koji podnosilac može tražiti ukoliko isti ne prelazi maksimalan iznos dozvoljen za ovu kategoriju, 70.000 KM,  (što je opisano u  2.6.2 2.6.2 Visina pojedinačnih iznosa za finansiranje i udio sufinansiranja korisnika)
  4. U poglavlju 2. PRAVILA JAVNOG POZIVA, 2.7.1.2.  Opći kriteriji koje dodatno moraju ispuniti podnosioci prijava koji spadaju u kategoriju obrta/preduzetnika, preduzeća ili zadruga dodatno pojašnjeno da navedeni procenat 70%ostvarenog prosječnog prihoda u 2019 i 2020. godini predstavlja maksimalan iznos financijske podrške koji podnosilac može tražiti ukoliko isti ne prelazi 200.000 KM (što je opisano u  2.6.2 2.6.2 Visina pojedinačnih iznosa za finansiranje i udio sufinansiranja korisnika)
  5. U poglavlju 2. PRAVILA JAVNOG POZIVA, 2.7.1.2.  Opći kriteriji koje dodatno moraju ispuniti podnosioci prijava koji spadaju u kategoriju obrta/preduzetnika, preduzeća ili zadruga dodatno pojašnjeno da se navedeni procenati za troškove mjera za unapređenje zaštite i sigurnosti na radu izračunavaju u odnosu na iznos tražene financijske podrške
  6. U poglavlju 2. PRAVILA JAVNOG POZIVA, 2.8.2. Prihvatljive investicije i troškovi, u sektoru ŽITARICE I ULJARICE, u segmentu  OPEREMA I MEHANIZACIJA, kao prihvatljiv trošak je dodat i  Višenamjenski kombajni za žetvu žitarica i uljarica, u sektoru UNAPREĐENJE ZAŠTITE I SIGURNOSTI NA RADU (UKLJUČUJUĆI I COVID-19) nadopunjeni su i detaljnije opisani prihvatljivi troškovi (8.1.1., 8.2.1., 8.3.1., i 8.3.6)

Nadopune u Excel tabelama:

  1. Excel tabela 2d – Projektni prijedlog tabela – otklonjene su tehničke greške – omogućen je unos podataka u tabelu (otključane tabele)

Svi zainteresirani mogu pristupiti javnom pozivu putem ovog linka.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 31. januar 2022. godine do 17.00 sati.