Obavještavamo sve zainteresovane da je 14. decembra 2022. godine ažuriran Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru podrške uvođenju standarda i certifikaciji u poljoprivredno-prehrambenoj proizvodnji.

Korekcije se odnose na sljedeće, te se iste nalaze u Smjernicama za podnosioce prijave:

2.1. Prihvatljivi podnosioci prijava financijske podrške

  • Udruženja koja okupljaju isključivo proizvođače/prerađivače poljoprivrednih proizvoda za ljudsku ishranu. Udruženja su prihvatljiv podnosilac prijave samo u slučaju ako se projektni prijedlog odnosi na  uvođenje oznake geografskog porijekla (ZOP, ZOGP,GTS) a koja su registrovana 31.12.2021.  godine i ranije.

Takodjer je dodana i sljedeća nadopuna:

  • Ukoliko zadruga podnosi prijavu koja se odnosi na uvođenje oznake geografskog porijekla tada je prihvatljivo da je ista registrovana u skladu sa važećim zakonima 31.12.2021 i prije;
  • U slučaju da je predmet prijave uvođenje geografske oznake porijekla prihvatljivo je da se prijava odnosi i samo na dobijanje oznake na grupnom nivou;

2.7.1. Opći kriteriji prihvatljivosti podnosioca prijave i projektnog prijedloga

Izmjenjeni su kriteriji pod rednim brojem 11) i 14), te sada glase:

11) podnosilac prijave se aktivno bavi primarnom poljoprivrednom proizvodnjom, odnosno preradom poljoprivrednih proizvoda (minimalno od 31.03.2021), izuzev u slučaju kada je podnosilac prijave udruženje i kada se prijava odnosi na uvođenje geografske oznake porijekla (specifičnost ovog standarda)

14) podnosilac prijave nije poslovao sa gubitkom (viškom rashoda) u 2021. godini. Navedeni kriterij se ne odnosi na udruženja koja su uspostavljena sa ciljem ispunjavanja uslova za uvođenje oznake geografskog porijekla.


Javni poziv zajedno sa pratećom dokumentacijom dostupan je putem sljedećeg linka.

Prijave se mogu podnijeti do 30. decembar 2022. godine, do 15:00 sati. 

Prijave se podnose isključivo putem elektronskog sistema dostave prijava https://javnipoziv.undp.ba/ koji je obezbijedio EU4AGRI projekat. Dostavljanje prijava u bilo kojem drugom formatu (e-mail, pošta, fax i sl.) nije prihvatljivo i prijave dostavljene na taj način neće biti uzete u razmatranje.  

Instrukcije za korištenje online platforme možete pronaći na: javnipoziv.undp.ba.