Obavještavamo sve zainteresovane da je 14. decembra 2022. godine ažuriran Javni poziv za mjeru podrške investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju.

Korekcije se odnose na sljedeće, te se iste nalaze u Smjernicama za podnosioce prijave:

  • Usklađena je numeracija prijavnih obrazaca sa numeracijom u sistemu za prijavu na ovaj JAVNI POZIV.

Javni poziv zajedno sa pratećom dokumentacijom dostupan je putem sljedećeg linka.

Prijave se mogu podnijeti do 31. januar 2023. godine do 15:00 sati. 

Prijave se podnose isključivo putem elektronskog sistema dostave prijava https://javnipoziv.undp.ba/ koji je obezbijedio EU4AGRI projekat. Dostavljanje prijava u bilo kojem drugom formatu (e-mail, pošta, fax i sl.) nije prihvatljivo i prijave dostavljene na taj način neće biti uzete u razmatranje.  

Instrukcije za korištenje online platforme možete pronaći na: javnipoziv.undp.ba.