Obavještavamo Vas da je danas, 25. oktobra 2021. godine projekat EU4AGRI ažurirao trenutno objavljeni Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda

Ažurirali smo sljedeće:

Nadopune su napravljene u Smjernicama javnog poziva:

  1. U poglavlju 2. PRAVILA JAVNOG POZIVA, 2.1. Prihvatljivi podnosioci prijava financijske podrške dodatno je pojašnjeno kroz fus notu br. 1 na strani 5 da su mirko, mala i srednja preduzeća subjekti koji imaju do 250 uposlenih.
  2. U poglavlju 2. PRAVILA JAVNOG POZIVA, 2.1. Prihvatljivi podnosioci prijava finansijske podrške – dodatno je pojašnjeno da se  kriterij mikro, mala i srednja preduzeća  koja su registrovana najkasnije dvije godine prije objave ovog Javnog poziva i bave se preradom poljoprivrednih proizvoda i/ili proizvodnjom prehrambenih proizvoda  a čiji godišnjih prihod u 2020. godini nije bio veći od 10.000.000 KM odnosi na povezana lica gdje je u fus noti br 3 data pojašnjenje povezanog lica.
  3. U poglavlju 2.7.1. Opći kriteriji prihvatljivosti podnosioca prijave i projektnog prijedloga pod tačkom 16) napravljena je dopuna u pogledu fus note br. 6 te je prilagođena skala zaposlenih i to na način da u budžetu troškovi mjera iznose minimalno 5% od ukupno prihvatljivih troškova koji se financiraju iz sredstava podrške koja su osigurana od strane Projekata – za podnosioce prijave koji imaju do 10 zaposlenih; minimalno 8% za podnosioce prijave koji imaju od 11 (prije je stajalo od 10) do 50 zaposlenih i 10% za podnosioce prijave koji imaju više od 50 zaposlenih (prije je stajalo 50 i više zaposlenih).
  4. U poglavlju 2.2. Neprihvatljivi podnosioci prijava izbačena je stavka da „su u vlasništvu objekata/zemljišta, koji su predmet investicije, a isti su pod hipotekom“.
  5. U poglavlju 2.7.3. Kvalitativni kriteriji za bodovanje dostavljenih prijava u dijelu: U ocjenjivanje prijava, izmijenjena je rečenica  “Projekti će također uzeti u obzir i kvalitativne kriterije koji nisu eliminatorni” u “Projekti će također uzeti u obzir i kvalitativne kriterije koji koriste se za bodovanje dostavljenih prijava.”
  6. U poglavlju 3. NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA I NJIHOVO OCJENJIVANJE, 3.1. Potrebna dokumentacija pod tačkom 36. dodan je dokument Izjava o povezanim licima, te se ova izjava može preuzeti sa web stranice kao prilog 7.
  7. Na zadnjoj stranici smjernica javnog poziva u sekciji Prilozi dodan je Prilog 7. Izjava o povezanim licima.

Nadopune u Excel tabelama:

  1. Dodatne instrukcije za pomoćne tabele koje se mogu kreirati u odvojenom excel dokumentu i koje obavezno treba dostaviti uz poslovni plan u excel formatu.
  2. Omogućeno selektovanje i kopiranje tabela u narativni dio poslovnog plana
  3. Omogućeno da se unose negativni iznosi u tabele koje se odnose na efekte investicije.

Nadopune u Prilogu 4 – Lista za provjeru:

Dodan je novi prilog tj. Prilog 7 Izjava o povezanim licima

Novi dokument u word formatu dodan i može se preuzeti: Prilog 7 Izjava o povezanim licima.

Kompletnu dokumentaciju preuzmite ovdje.