Obavještavamo sve zainteresovane da je 13.05.2022. godine ažuriran Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Korekcije se odnose na sljedeće:
• U Smjernicama za podnosioce prijave u tačci 2.3. Prihvatljivi sektori prerade za podršku, sektor vinarstva je odvojen od sektora prerade voća i maslina dok je sektor industrijskog bilja odvojen od sektora prerade žitarica, te su izvučeni kao zasebni sektori sa posebnim koeficijentima vrijednosti grane
• U Smjernicama za podnosioce prijave u tačci 2.3. Prihvatljivi sektori prerade za podršku, su definisani prihvatljivi proizvodi za sektor industrijskog bilja
• U Smjernicama za podnosioce prijave u tačci 4. Bodovanje i odabir korisnika sredstava mjere podrške su dodate vrijednosti grana za sektore vinarstva I industrijskog bilja
• U dokumentima: Prilog 1- Obrazac prijave (Poslovni plan), Prilog 1 – Obrazac prijave (Projektni prijedlog) i Prilozima 2a, 2b, 2c i 2d sektori vinarstva i industrijskog bilja su izvučeni kao zaseban sektori (odabir sektora u kome se dešava investicija).

Svi zainteresirani mogu pristupiti javnom pozivu putem web stranice projekta, eu4agri.ba.
Od otvaranja javnog poziva, projekat EU4AGRI održao je online informativnu sesiju o javnom pozivu čiji je snimak dostupan putem Facebook stranice EU4AGRI, te dodatno 21 info sesiju u gradovima širom Bosne i Hercegovine.

Dodatna pitanja u vezi ovog poziva se mogu dostaviti putem formulara za pitanja na web stranici projekta https://eu4agri.ba/postavi-pitanje do 20.05.2022. godine. Do sada postavljena pitanja i odgovori dostupni su putem sljedećeg linka.

Na sva pitanja koja stignu prije ili poslije navedenog roka se neće odgovarati. Prije postavljanja pitanja zainteresovani podnosioci prijava trebaju pažljivo pročitate dokument Smjernice za podnosioce prijava i postojeća pitanja i odgovore vezane za ovaj javni poziv. Projekat neće odgovarati na već odgovorena pitanja.