Uncategorized

Ažuriran Javni poziv za prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda

Ažuriran Javni poziv za prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda

Obavještavamo Vas da je danas 03. novembra urađeno dodatno ažuriranje dokumenta “Smjernice za podnosioce prijava” trenutno objavljenog Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Ažurirali smo sljedeće:

– U poglavlju 2.2. Neprihvatljivi podnosioci prijava izbačena je stavka da „su u vlasništvu objekata/zemljišta, koji su predmet investicije, a isti su pod hipotekom“.

– U poglavlju 11. Promocija projekata i označavanje objekata i opreme finansiranih kroz mjeru podrške projekta, ažuriran je dio o smjernicama za vidljivost projekta EU4AGRI

Kompletnu dokumentaciju preuzmite ovdje.