Obavještavamo sve zainteresovane da je 10.06.2022. godine ažuriran Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru podrške za realizaciju programa obuke o pripremi poslovnih planova

Korekcije se odnose na sljedeće:

  • U Smjernicama za podnosioce prijave u tačci 2.2 Neprihvatljivi podnosioci prijava, tačka 11 napravljena je korekcija, te umjesto  „Podnosilac prijave angažuje u projektni tim stručno osoblje koje je stalno zaposleno u javnim ustanovama ili organima jedinica lokalne samouprave “ , sada stoji „Podnosilac prijave angažuje u projektni tim stručno osoblje koje je stalno zaposleno ili na drugi način angažovano u javnim ustanovama/preduzećima, vladinim tijelima, institucijama i drugim organima uprave (svi nivo vlasti)”.
  • U Smjernicama za podnosioce prijave u tačci 2.2 Neprihvatljivi podnosioci prijava, tačka 4 napravljena je korekcija te umjesto  „Podnosilac prijave je registrovana nakon 01.03.2020. godine “ , sada stoji „Podnosilac prijave je registrovana nakon 27.05.2020. godine.“

Svi zainteresirani mogu pristupiti javnom pozivu putem web stranice projekta, eu4agri.ba.
Od otvaranja javnog poziva, projekat EU4AGRI održao je online informativnu sesiju o javnom pozivu čiji je snimak dostupan putem Facebook stranice EU4AGRI, te dodatno 3 info sesije na lokaciji Sarajevo, Mostar i Banja Luka.

Dodatna pitanja u vezi ovog poziva se mogu dostaviti putem formulara za pitanja na web stranici projekta https://eu4agri.ba/postavi-pitanje do 24.06.2022. godine.

Na sva pitanja koja stignu prije ili poslije navedenog roka se neće odgovarati. Prije postavljanja pitanja zainteresovani podnosioci prijava trebaju pažljivo pročitate dokument Smjernice za podnosioce prijava i postojeća pitanja i odgovore vezane za ovaj javni poziv. Projekat neće odgovarati na već odgovorena pitanja.