Uncategorized

Ažuriran Javni poziv za ruralni turizam

Ažuriran Javni poziv za ruralni turizam

Obavještavamo sve zainteresovane da je 22. februara dodatno ažuriran Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama za razvoj ruralnog turizma.

Ažuriran je dokument Prilog II Budžet projekta, te su korigovane sljedeće stavke: ažurirana je promjena formata polja PDVa u sekciji neprihvatljivih troškova te je dodatno proširen obrazac na 10 korisnika što je imalo utjecaj i na sekciju radni list u polju Total.

Svi zainteresovani mogu pristupiti javnom pozivu putem ovog linka.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 11. marta 2022. godine.