Obavještavamo sve zainteresovane da je 16.09.2022. godine ažuriran Javni poziv za unapređenje industrijske resursne efikasnosti i cirkularnih lanaca vrijednosti u poljoprivredno-prehrambenom sektoru

Korekcije se odnose na sljedeće:

  • U Smjernicama za podnosioce prijave u tačci 2.3 Prihvatljivi sektori za podršku napravljena je korekcija te je kod sektora uzgoj i prerada žitarica i uljarica u fusnoti broj 11 koja se odnosi na prihvatljive proizvode u preradi žitarica dodana i proizvodnja piva.
  • U skladu sa prethodnom tačkom napravljena je izmjena u dokumentima PRILOG 1: Obrazac koncepta projekta   i  PRILOG 3: Obrazac prijedloga projekta   

Svi zainteresirani mogu pristupiti javnom pozivu putem web stranice projekta, eu4agri.ba.
Od otvaranja javnog poziva, projekat EU4AGRI-Recovery održao je online informativnu sesiju o javnom pozivu čiji je snimak dostupan putem Facebook stranice EU4AGRI, te dodatno 3 info sesije u Mostaru, Banja Luci i Sarajevu.

Dodatna pitanja u vezi ovog poziva mogu se dostaviti putem formulara za pitanja na web stranici projekta https://eu4agri.ba/postavi-pitanje u periodu od 12.09. do 07.10.2022. godinedo 16:00 sati. 

Na sva pitanja koja stignu prije ili poslije navedenog roka se neće odgovarati. Prije postavljanja pitanja zainteresovani podnosioci prijava trebaju pažljivo pročitate dokument Smjernice za podnosioce prijava i postojeća pitanja i odgovore vezane za ovaj javni poziv. Projekat neće odgovarati na već odgovorena pitanja.