Obavještavamo sve zainteresovane da je 15.08.2022. godine ažuriran Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru podrške uvođenju standarda i certifikaciji u poljoprivredno-prehrambenoj proizvodnji.

Korekcije u Smjernicama za podnosioce prijave se odnose na sljedeće:

  • U tačci 2.1. Prihvatljivi podnosioci prijava financijske podrške dodata je fusnota 1 u kojoj je pojašnjeno koje vrste prerađivačkih djelatnosti je prihvatljivo „ Kod prerade poljoprivrednih proizvoda prihvatljivi su podnosioci prijave čija je preovlađujuća djelatnost po standardnoj klasifikaciji djelatnosti pripada u Područje C („Prerađivačka industrija“), Oblast: 10 („Proizvodnja prehrambenih proizvoda“), grane: od 10.01 do 10.08, te iz Oblasti 11 (Proizvodnja pića), grane 11.02, 11.05 i 11.07 (izuzev proizvodnje mineralne vode i drugih flaširanih voda).“
  • U tačci 2.8.3. Sadržaj ponude je dodato pojašnjenje vezano za pružaoca usluge eksternog audita i certifikacije „ Uz ponudu za troškove eksternog audita kao i troškove postupka izdavanja certifikata ponuđač mora dostaviti dokaz da se radi o akreditovanoj organizaciji za izdavanje predmetnog certifikata ili standarda.“

Svi zainteresirani mogu pristupiti javnom pozivu putem web stranice projekta, eu4agri.ba.
Od otvaranja javnog poziva, projekat EU4AGRI 01. avgusta održao je online informativnu sesiju o javnom pozivu čiji je snimak dostupan putem Facebook stranice EU4AGRI, te dodatno 6 info sesija na lokaciji Sarajevo, Mostar, Banja Luka, Bihać, Brčko i Doboj.

Dodatna pitanja u vezi ovog poziva se mogu dostaviti putem formulara za pitanja na web stranici projekta https://eu4agri.ba/postavi-pitanje do 26.08.2022. godine.

Na sva pitanja koja stignu prije ili poslije navedenog roka se neće odgovarati. Prije postavljanja pitanja zainteresovani podnosioci prijava trebaju pažljivo pročitate dokument Smjernice za podnosioce prijava i postojeća pitanja i odgovore vezane za ovaj javni poziv. Projekat neće odgovarati na već odgovorena pitanja.