EU4AGRI projekat obavještava da je dana 22. februara 2024.godine, ažurirana finalna lista korisnika Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru podrške za jačanje poljoprivredne prakse kroz saradnju sa naučno-istraživačkim organizacijama a koja je objavljena 31.08.2023.godine. Javni poziv je objavljen 25. jula 2022. godine. 

Nakon isteka roka za dostavljanje prijava, izvršeno je komisijsko vrednovanje i bodovanje 17 prijava prema opštim i kvalitativnim kriterijima javnog poziva.

Na osnovu izvršenog vrednovanja zaprimljenih prijava, sačinjena je preliminarna lista od 6 prijava za finansiranje putem ovog javnog poziva. Preliminarna lista je objavljena na relevantnim web stranicama 14. aprila 2023. godine, što je ujedno bio i početak perioda za podnošenje prigovora na preliminarnu listu. Krajnji rok za podnošenje prigovora bio je 26. april 2023. godine, do 17:00 sati.

Finalno, Komisija je sačinila finalnu listu od 6 prijava za finansiranje u okviru EU4AGRI projekta, kako slijedi:

 

Naziv podnosioca prijave 

Partnerska organizacija 

Naziv prijedloga projekta 

1 

Univerzitet u Sarajevu – Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju 

Plant doo 

Model kreiranja prilagođenih mikrobioloških đubriva 

2 

Poljoprivredni fakultet Istočno Sarajevo 

Udruženje žena “Hercegovka” 

Udruženje „Otaharin“ 

Kreiranje, uvođenje i testiranje Digitalnih alata u poljoprivredi – „DAP“ 

3 

JU Poljoprivredni Institut Republike Srpske Banja Luka  

PTD “Jelena”doo 

Poljoprivredni klaster “Krajina” 

 

Precizna poljoprivreda – primjena daljinske detekcije u racionalnoj primjeni azota u ishrani strnih žita 

4 

Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci 

PZ “Smart Village” 

Razvoj održivog agritech ekosistema u sektoru voćarstva i vinogradarstva u severozapadnoj BiH – ITree 

5 

Univerzitet u Sarajevu – Poljoprivredno – prehrambeni fakultet 

ZZ „Gračanka“ 

OPZ „Kapi života“ 

Pametni sistemi u poljoprivredi – odgovor izazovima 21. stoljeća 

6 

Naučnoistraživački institut Verlab 

MLIN Mlinarsko pekarska industrija dd Ustikolina 

Istraživanje primjene vještačke inteligencije za održivu digitalnu transformaciju i inovaciju u poljoprivrednom sektoru u BiH 

Kako je navedeno u Smjernicama javnog poziva, na Finalnu listu odabranih korisnika nije moguće uložiti prigovor.