Projekat EU4AGRI-Recovery je 19. juna 2023. godine objavio javni poziv za mjeru podrške investicijama za poboljšanje adaptacije na klimatske promjene u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u BiH, koji je zatvoren 25. avgusta 2023. godine i na koji je zaprimljeno 28 prijava.

Nakon isteka roka za dostavljanje prijava izvršeno je komisijsko vrednovanje i bodovanje 28 zaprimljenih prijava prema opštim, posebnim i kvalitativnim kriterijima javnog poziva, te evaluacija projektnih prijedloga i verifikacijske posjete na terenu.

Kroz ocjenu kvalitativnih kriterija podnosioci prijave su od 200 mogućih bodova morali osvojiti minimalno 60 bodova za nastavak evaluacije.

Na osnovu izvršenog vrednovanja zaprimljenih prijava i u skladu sa raspoloživim sredstvima za finansiranje ove mjere podrške, 17. novembra 2023. sačinjena je preliminarna lista od 16 prijava za finansiranje putem projekta EU4AGRI-Recovery. To je ujedno bio i početak perioda za podnošenje prigovora na preliminarnu listu. Rok za podnošenje prigovora je bio 24. novembar 2023. godine, do 12:00 sati.

Po isteku gore navedenog roka, Komisija za obradu prigovora je utvrdila da nije bilo prigovora.

Finalna lista 9 odabranih prijava za finansiranje koje su zadovoljile kriterije ovog Javnog poziva je objavljena 14. decembra 2023 godine dok je 7 kompanija ostalo na dodatnoj listi radi dodatne provjere.

 

Po okončanju dodatne provjere, objavljujemo ažuriranu finalnu listu prijava odabranih za finansiranje.

 

 

Naziv podnosioca prijave 

Ispunjenost opštih i posebnih kriterija 

Ocjena kvalitativnih kriterija 

Terenska verifikacija 

Odabrana prijava 

1

CASTELLINA SRPSKA d.o.o.

DA

125

DA

DA

2

diVision Agro d.o.o.

DA

125

DA

DA

3

Milo Selo d.o.o.

DA

115

DA

DA

4

Obrtnička djelatnost 4K

DA

115

DA

DA

5

ECO TAG d.o.o.

DA

110

DA

DA

6

PPG Baš-bašča Breza

DA

110

DA

DA

7

Farma Bego

DA

105

DA

DA

8

Agroherc d.o.o.

DA

105

DA

DA

9

Poljoprivredni obrt Rajič

DA

100

DA

DA

10

Dominant d.o.o.

DA

100

DA

DA

11

IRADIA COMPANY d.o.o.

DA

100

DA

DA

12

PD FARMA DŽANIĆ

DA

95

DA

DA

13

PZ Skugrićanka

DA

90

DA

DA

14

Obrt FARMA BILAJBEGOVIĆ

DA

90

DA

DA

15

PD Agromedžik s.p.

DA

85

DA

DA

16

Poljovet d.o.o.

DA

85

DA

DA

 

Na osnovu gore prikazane rang liste za finansijsku podršku je predloženo 16 podnosioca prijava.

Na finalnu listu odabranih korisnika nije moguće uložiti prigovor.