Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške uvođenju inovacija i informaciono-komunikacionih tehnologija u poljoprivredno-prehrambeni sektor

Projekat EU4AGRI objavljuje novi Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške uvođenju inovacija i informaciono-komunikacionih tehnologija u poljoprivredno-prehrambeni sektor, vrijedan 1.3 miliona KM. Prihvatljivi podnosioci prijava Prijava se podnosi isključivo u partnerstvu koje sačinjavaju dva člana iz sljedećih kategorija: Kategorija 1: Mikro, mala i srednja preduzeća iz IT sektora, koja su registrovana za … Nastavi čitati Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške uvođenju inovacija i informaciono-komunikacionih tehnologija u poljoprivredno-prehrambeni sektor