Obavještavamo sve potencijalne korisnike i aplikante koji žele aplicirati na Javni poziv za podršku ublažavanju negativnog uticaja tržišnih poremećaja i klimatskih promjena u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, da od danas, 04. oktobra mogu postaviti pitanja putem sljedećeg linka:

Dodatna pitanja u vezi ovog poziva mogu se dostaviti putem formulara za pitanja na web stranici projekta putem kojeg se podnose prijave https://javnipoziv.undp.ba/  u periodu od 04.10. do 21.10.2022. godinedo 12:00 sati. Na sva pitanja koja stignu prije ili poslije navedenog roka neće se odgovarati.

U okviru Javnog poziva za podršku ublažavanju negativnog uticaja tržišnih poremećaja i klimatskih promjena u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, u četvrtak, 06.10. bit će održane online konsultacije putem platforme. Nakon prijave putem linka ispod bit će Vam dostavljen prijavni link za Teams platformu.

Koristimo priliku kako bismo dodatno pojasnili izračun sjetvene/proizvodne površine za uzgoj povrća na otvorenom prihvatljivo je zbrajanje površina na kojima se uzgajaju maksimalno dvije povrtne kulture (PRIMJER: proizvođač povrća na otvorenom koji ima prijavljenu proizvodnju 0,1 ha krastavaca-kornišona i 0,1 ha paprike (u zbiru ima 0,2ha proizvodne površine), može biti podržan sa 1500 KM za nabavku mineralnih đubriva ili sa 1600 KM za nabavku sistema za navodnjavanje ili sa 5000 KM za nabavku mreža za zasjenjivanje).

U okviru projekata EU4AGRI, EU4AGRI-Recovery i EU4BusinessRecovery, koje finansira Evropska unija, 21. septembra, objavljen je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru podrške ublažavanju negativnog uticaja tržišnih poremećaja i klimatskih promjena u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Ciljevi ovog poziva jesu doprinos ublažavanju negativnog poremećaja na tržištu repromaterijala tokom 2022. godine na poljoprivredno-prehrambeni sektor u BiH nastalih kao posljedica pandemije Covid-19 i rata u Ukrajini, doprinos ublažavanju klimatskih promjena na poljoprivredno-prehrambeni sektor u BiH, optimizacija operativnih troškova, održavanje produktivnosti, likvidnosti i konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora u BiH, te podrška stabilizaciji postojećih lanaca vrijednosti od primarne proizvodnje do prerade i plasmana proizvoda na tržište.

Interventna mjera podrške će biti realizirana kroz finansijsku podršku za nabavku mineralnih đubriva, za nabavku sistema za navodnjavanje i orošavanje, te za podršku nabavke sistema za zasjenjivanje.

Ko se može prijaviti na ovaj javni poziv? 

Prihvatljivi podnosioci prijava na ovaj javni poziv su mikro, mala i srednja preduzeća i/ili zadruge sa uspostavljenom mrežom kooperanata/individualnih poljoprivrednih proizvođača (u daljnjem tekstu kooperanti) koje se bave proizvodnjom i/ili preradom i/ili otkupom i/ili skladištenjem i/ili plasmanom svježih poljoprivrednih i gotovih prehrambenih proizvoda.

U okviru ovog javnog poziva na raspolaganju je 3.9 miliona KM, a sredstva podrške po jednoj prijavi mogu iznositi od 50.000 KM do maksimalno 300.000 KM. Iznos podrške po jednom kooperantu može iznositi od 1.500 KM do 15.000 KM. Obavezno finansijsko učešće podnosioca prijave iznosi 25% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova.

Prijave se mogu podnijeti od 03.10.2022. godine, dok je krajnji rok za prijavu 24.10.2022. godine, do 17:00 sati.