• info@eu4agri.ba

Jedini ovlašteni i službeni kanali za prezentaciju Javnih poziva jesu prezentacije i informativne sesije koje organizuje projektno osoblje EU4AGRI i EU4AGRI-Recovery projekata. Napominjemo da nije dozvoljeno obavljati javne prezentacije Javnih poziva bez prethodnog pismenog odobrenja EU4AGRI i EU4AGRI-Recovery Projekta.

Bespovratna podrška investicijama

Planirano je ukupno izdvajanje u vrijednosti od 14,8 miliona eura za bespovratnu podršku investicijama usmjerenu na konkurentnost poljoprivredno-prehrambenog sektora u tri oblasti:

  1. Investicije u primarnu proizvodnju i prerađivačke kapacitete u cilju jačanja tržišne efikasnosti; 
  2.  Jačanje savjetodavnih i stručnih službi u cilju snažnije razmjene znanja i razvoja vještina ;
  3. Jačanje i diversifikacija ruralne ekonomije.