U okviru trenutno otvorenog Javnog poziva za mjeru podrške investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnjiprojekat EU4AGRI najavljuje održavanje informativnih sesija u 15 gradova Bosne i Hercegovine, i to: Bijeljina, Orašje, Modriča, Gračanica, Gradiška, Prijedor, Velika Kladuša, Trebinje, Žepče, Visoko, Goražde, Stolac, Čitluk, Prozor-Rama i Banja Luka.

U nastavku najavljujemo INFORMATIVE sesije u 14 gradova:

📍 𝐋𝐎𝐊𝐀𝐂𝐈𝐉𝐀: Bijeljina, Zgrada Gradske Uprave Bijeljina, Trg Kralja Petra I Karađorđevića 1, Bijeljina
⏳ 𝐊𝐀𝐃𝐀: 27.09. u 09:00 sati

📍 𝐋𝐎𝐊𝐀𝐂𝐈𝐉𝐀: Orašje, Školski centar “FRA MARTINA NEDIĆA”, XI ulica bb, Orašje
⏳ 𝐊𝐀𝐃𝐀: 27.09. u 13:00 sati

📍 𝐋𝐎𝐊𝐀𝐂𝐈𝐉𝐀: Prijedor, PREDA, Agencija za Ekonomski Razvoj Grada Prijedora
⏳ 𝐊𝐀𝐃𝐀: 27.09. u 13:00 sati

📍 𝐋𝐎𝐊𝐀𝐂𝐈𝐉𝐀: Kozarska Dubica, Mala sala Skupštine opštine, Svetosavska br.5 79240. Kozarska Dubica
⏳ 𝐊𝐀𝐃𝐀: 27.09. u 10:00 sati

📍 𝐋𝐎𝐊𝐀𝐂𝐈𝐉𝐀: Velika Kladuša, Mala Sala Gradska sportska dvorana, Ive Marinkovića b.b., 77230 Velika Kladuša
⏳ 𝐊𝐀𝐃𝐀: 28.09. u 09:00 sati

📍 𝐋𝐎𝐊𝐀𝐂𝐈𝐉𝐀: Modriča, Srpski kulturni centar Modriča, Trg Dr Milana Jelića 17, Modriča
⏳ 𝐊𝐀𝐃𝐀: 28.09. u 10:00 sati

📍 𝐋𝐎𝐊𝐀𝐂𝐈𝐉𝐀: Gračanica, Multimedijalna sala Gradska Uprava Gračanica, Mula Mustafe Bašeskije br. 1 Gračanica 
⏳ 𝐊𝐀𝐃𝐀: 28.09. u 14:00 sati

📍 𝐋𝐎𝐊𝐀𝐂𝐈𝐉𝐀: Trebinje, Velika sala, Gradska Uprava Trebinje, Vuka Karadžića 2, 89101 Trebinje 
⏳ 𝐊𝐀𝐃𝐀: 29.09. u 13:00 sati

📍 𝐋𝐎𝐊𝐀𝐂𝐈𝐉𝐀: Goražde, Sala Skupštine BPKG, Slavne višegradske brigade 2a, 73000 Goražde
⏳ 𝐊𝐀𝐃𝐀: 02.10. u 10:00 sati

📍 𝐋𝐎𝐊𝐀𝐂𝐈𝐉𝐀:Žepče, Sala Razvojne Agencije Žepče, Ulica Prva bb, 72230 Žepče
⏳ 𝐊𝐀𝐃𝐀:
02.10. u 10:00 sati

📍 𝐋𝐎𝐊𝐀𝐂𝐈𝐉𝐀: Visoko, Veliku sala Grada Visoko, Alije Izetbegovića 12A, 71300 Visoko
⏳ 𝐊𝐀𝐃𝐀: 02.10. u 13:00 sati

📍 𝐋𝐎𝐊𝐀𝐂𝐈𝐉𝐀: Prozor, zgrada HE “Rama “, Kralja Tomislava b.b., 88440 Prozor
⏳ 𝐊𝐀𝐃𝐀: 10.10. u 11:00 sati

📍 𝐋𝐎𝐊𝐀𝐂𝐈𝐉𝐀: Stolac, Sala u Gradskoj Upravi Stolac, Kralja Tomislava, 88360 Stolac
⏳ 𝐊𝐀𝐃𝐀: 10.10. u 12:00 sati

📍 𝐋𝐎𝐊𝐀𝐂𝐈𝐉𝐀: Čitluk, Hotel Brotnjo, Broćanski trg 2, 88266 Čitluk
⏳ 𝐊𝐀𝐃𝐀: 11.10. u 10:00 sati

Tačan datum i vrijeme održavanja preostalih informativnih sesija u ostalim gradovima Bosne i Hercegovine bit će objavljeno naknadno. Pratite nas putem naše web stranice, eu4agri.ba kao i putem našeg oficijelnog Facebook profila EU4AGRI.

U sklopu ovog javnog poziva na raspolaganju je 2 miliona KM, a sredstva podrške po jednoj prijavi mogu iznositi od 20.000 KM do maksimalno 200.000 KM (bez PDV-a).

Prihvatljivi podnosioci prijava za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru mjere podrške mogu biti obrti/samostalni preduzetnici, zadruge i preduzeća.

Za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju prihvatljivi su svi projekti koji se odnose isključivo na poljoprivredne sektore kao što su: proizvodnja mlijeka, mesa, uzgoj žitarica i uljarica, uzgoj voća, uključujući vinogradarstvo i masline, uzgoj povrća, proizvodnja sadnog materijala (sadnice voća, presadnice povrća i sjemenski krompir), proizvodnja jaja, uzgoj ribe, uzgoj začinskog bilja, ljekobilja, i gljiva, kao i proizvodnja meda.

Prijave se mogu podnositi od 05.10.2023.godine. Krajnji rok za podnošenje prijava je 20. novembar 2023. godine do 15:00 sati. Prijave podnesene nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje.

Više informacija o trenutno otvorenim javnim pozivima na: 🔗 eu4agri.ba 

EU4AGRI je četverogodišnji (2020-2024) projekat Evropske unije vrijedan 20.25 miliona eura čiji je cilj modernizacija poljoprivredno-prehrambenog sektora u Bosni i Hercegovini. Projekat provode i sufinansiraju Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH i Češka razvojna agencija (CzDA).