U okviru projekta EU4AGRI koji finansira Evropska unija najavljujemo objavu novog javnog poziva vrijednog 2 miliona KM za podršku investicijama u preradu i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Na javni poziv će se moći prijaviti obrti, preduzetnici, zadruge i preduzeća, mikro, mala i srednja preduzeća, te svi projekti koji se isključivo odnose na proizvodnju proizvoda za ljudsku prehranu a u sklopu sektora: prerada voća, prerada gljiva, ljekobilja, začinskog bilja, vinarstva i prerada maslina, prerada povrća, prerada mlijeka, prerada mesa, prerada jaja, prerada i konzerviranje riba i prerada žitarica.

Javni poziv će biti objavljen 20. aprila 2023. godine do 20. juna 2023. godine.  

Podnosioci prijava će moći podnijeti samo jednu prijavu na ovaj javni poziv, te za projekte definisane ovim javnim pozivom isključivo samostalno.
 
Isti podnosioci prijava će biti podržani kroz mjere podrške Projekata do tri (3) puta, uzimajući u obzir sve javne pozive koji će biti objavljeni od strane Projekata (od 2020. do 2024. godine).
 
Sredstva podrške po jednoj prijavi će moći iznositi od 30.000 KM do 350.000 KM i moći će se koristiti samo za financiranje prihvatljivih troškova (navedeni iznosi ne uključuju PDV)
Maksimalan iznos tražene financijske podrške neće moći biti veći od 70% prihoda ostvarenog u 2021. godini ili maksimalno 350.000 KM. Sufinansiranje će morati biti novčano, te se učešće neke druge vrste neće uzimati u obzir.

Više informacija o objavi Javnog poziva potražite na Facebook stranici EU4AGRI projekta.