EU4AGRI projekat je 6. i 7. jula 2022. godine realizirao studijsko putovanje u Republiku Hrvatsku za predstavnike partnerskih institucija koji su uključeni u rad programske i operativne radne grupe  koje rade na dizajnu i implementaciji finansijskih mjera podrške u okviru projekta.

Na studijskom putovanju, učestvovali su predstavnici Ureda za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju BiH, Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske, Agencije za agrarna plaćanja Republike Srpske, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Federacije BiH i Odjeljenja za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u Vladi Brčko Distrikta BiH.

Domaćin  studijskog putovanja bilo je Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Kroz stručna predavanja učesnicima studijskog putovanja predstavljena su dosadašnja iskustva iz Republike Hrvatske o načinu korištenja fondova EU, kroz programe pretpristupne pomoći kao što su SAPARD i IPARD, te trenutni mehanizmi korištenja ovih fondova. Na primjeru javnog poziva za ruralnu diverzifikaciju obrađene su sve faze od osmišljavanja programske mjere i raspisivanja javnog poziva, komunikacije sa korisnicima, načina obrade prijava, njihovog ocjenjivanja, te ugovaranja, načina praćenja i kontrole utroška sredstava.

Drugog dana studijskog putovanja učesnici su posjetili kompanije „Fragaria“ i „Igomat“, kao višestruke korisnike finansijske podrške iz EU fondova, gdje su dobili korisne informacije o pristupu ovih kompanija javnim pozivima, njihovim pozitivnim i negativnim iskustvima, koja su stekli u toku prijava na pojedine javne pozive.

Informacije i znanja stečena na ovom studijskom putovanju bit će korištena u daljnjim aktivnostima projekta EU4AGRI, za osmišljavanje budućih mjera podrške i procedura javnih poziva. Svi učesnici studijskog putovanja istakli su značaj procesa učenja svih sudionika u lancu od kreatora mjera podrške do krajnjih korisnika.

EU4AGRI je četverogodišnji (2020-2024) projekat Evropske unije vrijedan 20.25 miliona eura čiji je cilj modernizacija poljoprivredno-prehrambenog sektora u Bosni i Hercegovini. Projekat provode i sufinansiraju Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH i Češka razvojna agencija (CzDA).