EU4AGRI je četverogodišnji projekat (2020-2024.) koji ima za cilj da modernizira poljoprivredno-prehrambeni sektor i poboljša ruralnu ekonomiju povećavajući konkurentnost poljoprivredne proizvodnje, poslova i usluga.

Projekat provode Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini (BiH) i Češka razvojna agencija (CzDA). Ukupna vrijednost projekta iznosi 20,25 miliona eura i finansira ga Evropska unija sa 20 miliona eura, a UNDP i CzDA sa 250.000 eura.

Podrška poljoprivredno-prehrambenom sektoru će biti osigurana putem javnih poziva za pružanje podrške i to u tri oblasti:

  1. ulaganje u primarnu proizvodnju i prerađivačke kapacitete u cilju jačanja tržišne efikasnosti,
  2. jačanje savjetodavnih usluga za unapređenje znanja i razvoj vještina, i
  3. jačanje i diverzifikacija ruralne ekonomije.

Kako bi se doprinijelo kvalitetu implementacije mjera podrške za poljoprivredno-prehrambeni sektor i ruralni razvoj Projekat će osigurati podršku potencijalnim korisnicima u procesu priprema njihovih projektnih prijedloga i poslovnih planova.

S tim u vezi planirano je održavanje obuke za i pružaoce savjetodavnih usluga (fizička lica) u poljoprivredi i prehrambenoj industriji, te ruralnom razvoju na temu pripreme projektnih prijedloga i poslovnih planova.

Obuka će biti organizovana na način da odgovori potrebama polaznika različitog iskustva i nivoa znanja, te će biti podjeljen na početni i napredni nivo obuke, a oba će obuhvatati sljedeća područja (obim će biti prilagođen nivou):

  • Poslovne financije
  • Poslovno planiranje – Poslovni plan (ne financijski aspekti) 
  • Poslovno planiranje – Poslovni plan (financijski aspekti) 
  • Poslovni plan – Kontrola i evaluacija

U ovom kontekstu pozivamo sve zainteresovane kandidate (fizička lica), koji ispunjavaju zahtjeve ovog javnog poziva, da podnesu prijavu za učešće na online obuci.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 08.06.2021. godine do 15:00 sati. 

Nepotpune prijave i prijave koje pristignu nakon navedenog roka neće biti uzete u razmatranje.