EU4AGRI u Paoči je 21. marta 2022.g. održao radionicu za oko 30 vinogradara/vinara iz Bosne i Hercegovine.

Teme radionice su se odnosile na pravila integralne proizvodnje u proizvodnji grožđa i vina, savremenu mehanizaciju za integralnu proizvodnju i certifikacijske šeme. Cilj radionice bio je unaprijediti znanje poljoprivrednih proizvođača u ovoj oblasti i razmijeniti iskustva u integralnoj proizvodnji sa kolegama iz Češke.

Tokom tadionice poseban osvrt dat je na smjernice EU za integralnu proizvodnju, bolesti i štetočine vinove loze, a ukazana je i značaj masovnijeg uvođenja koncepta integralne proizvodnje u BiH, s ciljem proizvodnj biološki vrednijih i ekološki bezbjednijih proizvoda, očuvanja životne sredine i zdravlja ljudi.

Projekat EU4AGRI do sada je realizirao niz aktivnosti za proizvođače u ovom sektoru, poput organiziranja praktičnih i teorijskih obuka na temu vinogradarskih i vinskih registara, pravila EU regulative po pitanju zaštite oznake geografskog porijekla itd.