Realizacijom EU4AGRI radionice za predstavnike javne poljoprivredne savjetodavne službe u januaru 2023. godine počeo je rad na uspostavljanju online platforme za savjetodavni rad u poljoprivredi Federacije Bosne i Hercegovine. Tim povodom, EU4AGRI je u saradnji sa Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije BiH 12. decembra 2023. godine organizovao radionicu za administratore platforme iz kantonalnih ureda i centralne poljoprivredne savjetodavne službe.

Prva faza ove aktivnosti obuhvaća uspostavu web stranice Poljoprivredne savjetodavne službe u Federaciji BiH. Naime, zbog specifičnosti pravnog okvira i podjele nadležnosti, izostajala je centralizirana platforma koja bi pružala sveobuhvatne informacije poljoprivrednicima u Federaciji o aktivnostima ovih važnih službi. Tim povodom, proces izrade web stranice odvijao se kroz aktivan dijalog predstavnika kantonalnih službi i centralne poljoprivredne savjetodavne službe unutar Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije BiH (FMPVŠ).

Nakon uspostave web stranice, u planu su daljnje aktivnosti na kreiranju online platforme koja će objediniti postojeće registre savjetodavaca i savjetodavnih službi. Također, ova platforma će sadržavati relevantne informacije za efikasan rad poljoprivrednih savjetodavnih službi na terenu. Zvanično predstavljanje ove platforme široj javnosti predviđeno je za početak 2024. godine.

Uspostava platforme, finansirana od strane Europske unije, realizovana je uz podršku Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije BiH, uz aktivno učešće kantonalnih ministarstava.