U organizaciji projekta EU4AGRI, koji finansira Evropska unija, Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u saradnji sa Odjeljenjem za poljoprivrednu savjetodavnu službu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine, u Sarajevu je 26. i 27. januara 2023. godine održana radionica za predstavnike javne poljoprivredne savjetodavne službe u Federaciji BiH.

Cilj radionice bio je definisanje okvirne strukture buduće online platforme za savjetodavni rad u Federaciji BiH, čija uspostava će biti finansirana sredstvima Evropske unije kroz projekat EU4AGRI uz tehničku podršku lokalnim ministarstvima poljoprivrede u FBiH. Također, učesnicima su predstavljena iskustva u korištenju online alata u savjetodavnom radu u Republici Sloveniji, a diskusija i radionica rezultirale su definisanjem smjernica za na osnovu kojih će biti razvijena osnovna struktura online platforme za savjetodavni rad, koja je u skladu sa zakonskim okvirom koji reguliše ovu oblast i sa potrebama javnih poljoprivrednih savjetodavnih službi u Federaciji BiH i korisnicima njihovih usluga.

Kroz projekte Evropske unije, EU4AGRI & EU4AGRI-Recovery do sada je sa 10,32 miliona KM podržan 971 korisnik u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, uključujući 881 individualno gazdinstvo, 78 pravnih lica i 12 jedinica lokalne samouprave.

U sklopu EU4AGRI, Evropska unija pruža podršku jačanju konkurentnosti poljoprivrede i ruralnom razvoju u BiH dok se kroz EU4AGRI-Recovery pruža podršku Bosni i Hercegovini u ublažavanju ekonomskih efekata pandemije COVID-19 na poljoprivredno-prehrambena preduzeća i operatere ruralnog turizma, te osiguranje kontinuiteta njihovog poslovanja.