U okviru trenutno otvorenog Javnog poziva za za poboljšanje adaptacije na klimatske promjene u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, projekata EU4AGRI-Recovery, najavljujemo održavanje informativnih sesija u 6 gradova Bosne i Hercegovine, i to: I. Sarajevo, Bijeljina, Orašje, Bihać, Banja Luka i Mostar.

Prva takva informativna sesija je bila održana u Istočnom Sarajevu, 29. juna sa početkom u 10:00 sati.
⏳ 𝐊𝐀𝐃𝐀: 29.06. u 10h
📍 𝐋𝐎𝐊𝐀𝐂𝐈𝐉𝐀: Grad Istočno Sarajevo, Stefana Nemanje 14

Nakon informativne sesije koja je održana u I. Sarajevu, naredna informativna sesija zakazana je u Orašju, sa početkom u 10:00 sati:
⏳ 𝐊𝐀𝐃𝐀: 06.07. u 10h
📍 𝐋𝐎𝐊𝐀𝐂𝐈𝐉𝐀: Vijećnica Grada Orašja (zgrada Omladinskog doma),  III ulica br.85

Nakon toga, dolazimo u Bijeljinu, sa početkom u 11:00 sati:
⏳ 𝐊𝐀𝐃𝐀: 07.07. u 11h
📍 𝐋𝐎𝐊𝐀𝐂𝐈𝐉𝐀: Zgrada Gradske uprave, Trg Kralja Petra I Karađorđevića 1

Dodatno, projektno osoblje će predstaviti i ostale javne pozive u okviru EU4AGRI i EU4BusinessRecovery projekata, te će svi zainteresirani potencijalni korisnici moći postavljati pitanja na temu otvorenih javnih poziva, a naše projektno osoblje će biti na raspolaganjuda odgovori na pitanja.

Tačan datum i vrijeme održavanja informativnih sesija u ostalim gradovima Bosne i Hercegovine bit će objavljeno naknadno. Pratite nas putem naše web stranice, eu4agri.ba kao i putem našeg oficijelnog Facebook profila EU4AGRI.

Trenutno otvoreni javni pozivi su: 

 

Više informacija o trenutno otvorenim javnim pozivima na: 🔗 eu4agri.ba