EU4AGRI-Recovery & EU4BusinessRecovery predstavljaju besplatan priručnik za izradu poslovnog kontinuiteta.

Tim povodom, pozivamo Vas da učestvujete u kraćem kvizu na temu poslovnog kontinuiteta. Budite slobodni da izaberite jedan od ponuđenih odgovora za koji smatrate da je najpotpuniji, odnosno da najbolje odgovara na postavljeno pitanje. Nakon što ispunite kviz budite slobodni preuzeti besplatan priručnik za izradu poslovnog kontinuiteta.

Odgovori dati kroz ovaj kviz bit će korišteni isključivo za potrebe projekata EU4BusinessRecovery & EU4AGRI-Recovery, te pojedinačno neće biti javno objavljeni.

    1. Zašto nam treba plan poslovnog kontinuiteta?

    2. Šta je nepredviđeni događaj u kontekstu plana poslovnog kontinuiteta?

    3. Šta NIJE cilj plana poslovnog kontinuiteta?

    4. Šta je ključni element u procesu evaluacije rizika?

    5. Šta od ispod navedenog NIJE strategija upravljanja rizicima?