Aplikacija pilot projekta

Molimo informaciju u vezi mogucnosti apliciranja na EU4Agri sa pilot projektima: 1.”Proizvodnja bio gasa na farmama (krava, pilica ..) fermentacionom tehnologijom, proizvodnja komposta, peletiranje i proizvodnja el.energije” 2. Proizvodnja el energije iz drvenih ostataka gasifikacionim postupkom”

Poštovani, u okviru ovog javnog poziva su generalno dozvoljene investicije u instalacije za proizvodnju električne i toplotne energije iz obnovljivih izvora energije za korištenje na gazdinstvu: solarne energije, biomase, biogasa, geotermalne energije i drugih vidova obnovljivih izvora energije. Međutim, niz je drugih uslova koje kao prijavitelj trebate ispunjavati, te vas molimo da detaljno pročitate Smjernice za podnosioce prijava koje se nalaze na našoj web stranici. Ukoliko i nakon toga imate nekih nejasnoća u vezi uslova prijave, na raspolaganju smo vam za dodatne upite.