Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju u BiH

 

Pretraga pitanja

Obracam Vam se u vezi EU4Agri poziva primarna proizvodnja. Da li je eliminatorni uvijet da obrt/preduzetnik, preduzeće ili zadruga (uključujući i povezana lica) je imalo godišnji prihod manji od 3 miliona KM u 2019. godini (dokaz: dostavljeni finansijski izvještaji za 2019. godinu i bruto bilans
Datum objave: 08-03-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za naš javni poziv. Godišnji prihod manji od 3 miliona KM je opći kriterij koji je eliminatoran za prijavitelje po ovom javnom pozivu, što vas čini neprihvatljivim ukoliko je vaš prihod veći od toga.

Molimo informaciju u vezi mogucnosti apliciranja na EU4Agri sa pilot projektima: 1.”Proizvodnja bio gasa na farmama (krava, pilica ..) fermentacionom tehnologijom, proizvodnja komposta, peletiranje i proizvodnja el.energije” 2. Proizvodnja el energije iz drvenih ostataka gasifikacionim postupkom”
Datum objave: 08-03-2021

Poštovani, u okviru ovog javnog poziva su generalno dozvoljene investicije u instalacije za proizvodnju električne i toplotne energije iz obnovljivih izvora energije za korištenje na gazdinstvu: solarne energije, biomase, biogasa, geotermalne energije i drugih vidova obnovljivih izvora energije. Međutim, niz je drugih uslova koje kao prijavitelj trebate ispunjavati, te vas molimo da detaljno pročitate Smjernice za podnosioce prijava koje se nalaze na našoj web stranici. Ukoliko i nakon toga imate nekih nejasnoća u vezi uslova prijave, na raspolaganju smo vam za dodatne upite.

Poštovani, zanima nas da li u okviru ovog poziva je prihvatljiva nabavka opreme koja vrši fizičko hemijsko ispitivanje hrane i hrane za životinje?
Datum objave: 08-03-2021

Poštovani, zahvaljujemo na iskazanom interesu. Oprema za fizičko i hemijsko ispitivanje hrane nije prihvatljiva investicija po ovom javnom pozivu.

Mogu li dobiti novac za traktor i jednu kravu?
Datum objave: 18-03-2021

Ovim javnim pozivom se ne finansira nabavka krava

test pitanje 23.3.2021. u 13:08h
Datum objave: 23-03-2021

Odgovor na testno pitanje 23032021u1308

Oprema za mjerenje?
Datum objave: 26-03-2021

Ovim javnim pozivom nije dozvoljena....