Pitanja i odgovori za novi Javni poziv za mjeru podrške investicijama u ruralni turizam, Dec 2021

Poštovani, Jesu li zadruge koje se bave proizvodnjom poljoprivrednih i/ili prehrambenih proizvoda prihvatljiv partner? Hvala i lijep pozdrav!
Datum upita: 11-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. U Smjernicama javnog poziva, poglavlje 2.1 Prihvatljivi podnosilac prijave, navedeno je ko su prihvatljivi partneri i zadruge nisu navedeni među prihvatljivim partnerima. U Smjernicama je propisano do podnosilac prijave mora predložiti partnerstvo koje će uključivati najmanje 2 člana iz sljedećih kategorija:
a) fizička lica ili seoska domaćinstva/gazdinstva koja su registrovana za pružanje turističkih usluga
(usluge izdavanja smještaja, ugostiteljstva, itd.) ili planiraju da se registruju za pružanje navedene
usluge; i/ ili se bave proizvodnjom poljoprivrednih i/ili prehrambenih proizvoda (uključujući i
tradicionalne) a registrovani su u RPG-u; i/ili proizvodnjom rukotvorina; i/ili uzgojem lokalnih sorti
voća i povrća i autohtonih rasa domaćih životinja a registrovani su u RPG-u, a žele da obogate svoju
ponudu uslugama ruralnog turizma;
b) organizacije/preduzeća (u rangu mikro i mala preduzeća)/obrti/NVO - udruženja/komercijalna
gazdinstva/samostalni preduzetnici koji su registrovana za pružanje turističkih usluga ili planiraju da
se registruju za pružanje navedene usluge kao što su: izdavanje smještaja; ugostiteljstvo;
objedinjavanje i promocija turističke ponude; organizacija turističkih programa zasnovanih na
sportskim aktivnostima (kao npr. biciklizam, planinarenje, alpinizam, rafting, jahanje, lov i ribolov,
kanjoning i sl.); proizvodnja suvenira i bavljenje tradicionalnim zanatima; održavanje kulturne,
vjerske i tradicijske baštine BiH; mali obrti i proizvodnja i prerada poljoprivredno-prehrambenih
proizvoda na zanatski i tradicionalni način, i sl.).

Poštovani, Koji način isplate sredstava će biti predviđen u slučaju da je podnositelj prijave javno poduzeće? Hvala i lijep pozdrav!
Datum upita: 11-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo se na iskazanom interesu za Javni poziv podrške investicije u ruralnom turizmu. Kako je navedeno u poglavlju 2.6.2. Visina pojedinačnih iznosa za finansiranje i udio sufinansiranja korisnika Smjernica javnog poziva, ukoliko je podnosilac prijave JLS/kanton, javno preduzeće/ ustanova/ organizacija ili NVO-udruženje način isplate će biti definisan u skladu sa pravilima UNDP-a. To podrazumijeva potpisivanje sporazuma o saradnji u kome se na osnovu ranije procijenjenog rizika precizira način i dinamika isplate odobrene financijske podrške.

Poštovani, Za objekt na koji se investicija odnosi, partner posjeduje ugovor o najmu na 3 godine. Je li prihvatljiv ugovor o najmu od najmanje 10 godina koji bi se potpisao sada, prilikom pripreme projektne prijave za ovaj javni poziv? Hvala i lijep pozdrav!
Datum upita: 11-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. U Smjernicama za podnosioce prijave u dijelu 3.1 Potrebna dokumentacija stoji da je podnosilac prijave dužan dostaviti dokaz o vlasništvu ili Ugovor o pravu korištenja čije trajanje ne može biti kraće od 10 godina od datuma objave ovog javnog poziva. Obzirom da sklapate novi Ugovor isti ne bi trebao trajati kraće od 10 godina od datuma njegovog sklapanja (pošto se sklapa nakon objave javnog poziva a prije podnošenja prijave).

Poštovani, Jesu li potrebne dozvole i dokumenti za izgradnju, kao i ugovor o najmu ili potvrda o vlasništvu za objekt u kojem će se skladištiti oprema za sportove i aktivnosti u prirodi, koja bi bila nabavljena kroz projekt? Hvala i lijep pozdrav!
Datum upita: 11-01-2022

Poštovana, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Za objekte u koje ćete smjestiti opremu za sportove i aktivnosti u prirodi, potrebno je dostaviti ugovor o najmu ili potvrdu o vlasništvu nad objektom, nije potrebno dostavljati dozvole za gradnju i sl.

Registrirani smo za obavljanje, razvoj i promociju tur.-ugostiteljskih djelatnosti, ali nam to nije dosad bila primarna djelatnost. Trenutno ulažemo u obnovu ugostiteljskog objekta, a planirano otvaranje je ljeto 2022. Može li naše poduzeće biti Podnosilac prijave, iako još nemamo prihode od turizma?
Datum upita: 11-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo se na iskazanom interesu za Javni poziv podrške investicije u ruralnom turizmu. U poglavlju 2.1. Prihvatljivi podnosioci prijava i partneri, navedeno je da podnosioci prijava a) preduzeća (u rangu mikro ili mala preduzeća) koja u vlasničkoj strukturi nemaju javnog kapitala a registrovana su i bave se pružanjem turističkih usluga/proizvoda, te koja u 2020. godini nisu ostvarili prihod veći od 4.000.000 KM (uključujući i povezana lica)
b) obrti/samostalni preduzetnici (koji vode finansijsko knjigovodstvo a koji nemaju više od 30 zaposlenih u 2020. godini) koji su registrovani i bave se pružanjem turističkih usluga/proizvoda u ruralnim područjima a koja u 2020. godini nisu ostvarili prihod veći od 4.000.000 KM (uključujući i povezana lica). U poglavlju 2.7.1. Opći kriteriji prihvatljivosti podnosioca prijave je navedeno da podnosoci prijava se aktivno bavi i registrovan je za obavljanje, razvoj i promociju turističko/ugostiteljskih djelatnosti i moraju imati finansijske izvještaje za 2019. i 2020. godinu. S tim u vezi, podnosilac prijave mora biti reistrovan i aktivno se baviti djelatnosti pružanja turistiško/ugostiteljskih usluga od 2019. godine. Shodno tome, vi niste prihvatljivi kao podnosilac prijave, ali ste prihatljiv kao patner ukoliko ispunjavate ostale kriterije koje se odnose na partnere.

Poštovani, imam biznis plan, čija bi osnovna djelatnost bila pružanje usluge smještaja, uz sportsko - rekreacijske i zdravstvene aktivnosti. Zanima me mogu li se ja prijaviti kao podnositelj prijave, s obzirom na to da trenutno nemam registriran obrt i nisam se bavio uslugom pružanja smještaja? Lp
Datum upita: 11-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo se na iskazanom interesu za Javni poziv podrške investicijama u ruralnom turizmu. U smjernicama javnog poziva jasno je propisano da podnosilac prijave mora biti registrovan i aktivno se baviti pružanjem turističko/ugostiteljskih djelatnosti i usluga, te s tim u vezi niste prihvatljiv kao podnosilac prijave, ali možete biti prihvatljivi kao partner ukoliko ispunjavate i ostale kriterije smjernica javnog poziva.

1. Da li na javni poziv može aplicirati obrt koji bismo tek osnovali (već smo u pripremi investicije u turizam, ali, trenutno, porodično, kao fizička lica)? 2. Molim pojašnjenje tačke 2.7.2.1. - koliko shvatam traži se upotrebna dozvola za objekte koji su u izgranji što je zakonski nemoguće.
Datum upita: 12-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo se na iskazanom interesu za Javni poziv podrške investicijama u ruralnom turizmu. U smjernicama javnog poziva jasno je propisano da podnosilac prijave mora biti registrovan i aktivno se baviti pružanjem turističko/ugostiteljskih djelatnosti i usluga, te s tim u vezi niste prihvatljiv kao podnosilac prijave, ali možete biti prihvatljivi kao partner ukoliko ispunjavate i ostale kriterije smjernica javnog poziva. Vezano za Vaš zahtjev da se pojasni poglavlje 2.7.2.1. u nastavku dostavljamo tumačenje: svi postojeći objekti koji su predmetom investicije u smislu sanacije/rekonstrukcije/adaptacije i sl. moraju imati važeću dozvolu. Ukoliko su objekti predmetom izgradnje onda moraju imati građevinsku dozvolu ili mišljenje nadležnog organa da nije potrebna dozvola za gradnju. Napominjemo da svi objekti koji su predmet investicije najkasnije po realizaciji investicije moraju imati upotrebnu dozvolu.

Poštovani, Da li je lokalna razvojna agencija čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave prihvatljiv podnosilac prijave? Hvala unaprijed.
Datum upita: 12-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo se na iskazanom interesu za Javni poziv podrške investicijama u ruralnom turizmu. U smjernicama javnog poziva, poglavlje 2.1. Prihvaljtivi podnosici prijava i partneri stoji da su prihvatljivi podnosioci prijava jedinice lokalne samouprave (JLS) (uključujući i organizacije/javna preduzeća/ustanove ovlaštene od JLS ili u vlasništvu JLS ili organizacije koje su osnovane od strane JLS, a koje se bave turizmom, npr. turističke organizacije, itd.). Razvojne agencije nisu prihvatljivi podnosici prijava jer se ne bave pružanjem turističkih usluga.