Pitanja i odgovori za zatvoreni Javni poziv za mjeru podrške investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture (jun, 21)

Pretraga pitanja

Displaying 1 - 20 of 681234

Grad Sarajevo je osnivač Javnog komunalnog preduzeća ''Tržnice- pijace'' Sarajevo. Kasnijim aktima Kanton Sarajevo preuzima prava osnivača i Tržnice postaju KJKP Tržnice. Da li je Grad Sarajevo prihvatljiv kao podnosilac aplikacije za predmet investicije koji je u vlasništvu KJKP Tržnice?
Datum upita: 24-05-2021

Poštovani, Zahvaljujemo na Vašem interesu za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture. U Smjernicama za podnosioce prijave, tačka 2.7.1., stav 5. je jasno definisano da JLS mora biti vlasnik tržišne infrastrukture koja je predmet investicije ili imati odgovarajući ugovor kako je pojašnjeno u Smjernici.

Da li je neophodno da prilikom pripreme i realizacije projekta opština sklapa ugovore sa svakim pojedinačnim proizvođačem ili je prihvatljiv ugovor sa udruženjima ili zadrugama?
Datum upita: 21-05-2021

Poštovani, zahvaljujemo na Vašem interesu za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture. U fazi predaje projektnog prijedlog nije neophodno dostavljati ugovore sa krajnjim korisnicima, Podnosilac je obavezan u skladu sa Smjernicima - tačka 3.1., stav 6. dostaviti Pismo namjere o broju krajnjih korisnika. Podnosioci  koji budu odabrani za financijsku podršku će biti u obavezi da prije potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava dostave ugovor/ugovore sa krajnjim korisnicima predmetne infrastrukture (minimalno za broj korisnika koji ste naveli u projektnom prijedlog i Izjavi). Ukoliko je ugovor potpisan između JLS i zadruge, takav može biti prihvaćen za više krajnjih korisnika ali mora jasno navoditi imena  korisnika, sektor i slično.

Da li je u projektu neophodno fizički odvojiti prostor za prodaju poljoprivrednih proizvoda od prostora za prodaju drugih proizvoda na pijaci koju namjeravamo da izgradimo?
Datum upita: 21-05-2021

Poštovani, zahvaljujemo na Vašem interesu za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture. U Smjernicama za podnosioce prijave, u tačci 1.3. su definisani ciljevi Mjere podrške, u tačci 2.3. su opisani prihvatljivi krajnji korisnici i sektor.  Također, tačka 2.7.1., stav 4. navodi minimalni broj krajnjih korisnika. Nadalje, tačka 2.7.1., stav 7. navodi da minimalni tehnički uslovi moraju biti ispunjeni u skladu sa važećom zakonskom regulativom i pravilnicima. Molimo da se vodite tim uputama prilikom pripreme Vašeg projektnog prijedloga.

Molim Vas za informaciju o infosesijama. Kada će biti održane i kako da se prijavim? Imam informaciju da će prva sesija biti sutra (18.05.2021. godine) ali na stranici ne uspijevam pronaći inf i kako da se prijavim... LP
Datum upita: 17-05-2021

Poštovani, zahvaljujemo na Vašem interesu za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture. Na vašu email adresu je upućena obavijest terminu o održavanja prve info sesije. Prva info sesija će biti održana 18.05.2021. godine sa početkom u 11:00 sati putem Zoom aplikacije, link za učešće https://undp.zoom.us/s/88407482563. Molim0 vas da obavijesti vezano za održavanje druge info sesije pratite na našoj web stranici www.eu4agri.ba

Poštovani, da li bi mogli kandidovati projekta koji se odnosi na izgradnju kućica za prodaju poljoprivrednih proizvoda od strane registrovanih poljoprivrednih proizvođača, koje bi bile postavljene pored magistralnog puta Beograd- Sarajevo na području opštine Milići?
Datum upita: 14-05-2021

Poštovani, zahvaljujemo na Vašem interesu za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture. U Smjernicama za podnosioce prijave, u tačci 2.8.1. su opisane prihvatljive investicije i troškovi. Molimo da se vodite tim uputama prilikom pripreme Vašeg projektnog prijedloga.

 

 

Poštovani, pišem vam ispred Grada Bijeljina, koji je zainteresovan za predmetni javni poziv. Uskoro ćemo vam dostaviti set pitanja za javni poziv, a sad nas samo interesuje da li postoji određeni link preko kojeg možemo imati uvid u već pristigla pitanja i odgovore?
Datum upita: 12-05-2021

Poštovani, Zahvaljujemo na Vašem interesu za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture. Odgovore na do sada obrađena pitanja možete pronaći na sljedećem linku: https://eu4agri.ba/faq-test-last/pitanja-i-odgovori/

Da li negativno poslovanje JP u 2020. nakon 40god pozit.posl. a uzrokovano pandemijom, predstavlja smetnju za upravljanje imovinom koja bi potencijalno bila osigurana kroz apliciranje JLS, budući da ste kao jedan od uvjeta naveli da to pravno lice u protekle 2god nije smio poslovati negativno?
Datum upita: 12-05-2021

Poštovani, zahvaljujemo na Vašem interesu za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture. Kao što je navedeno u Smjernicama za podnosioce prijave, tačka 2.7.2. da bi upravitelj infrastrukture bio prihvatljiv MORA zadovoljavati kriterij koji kaže: " Upravitelj infrastrukture nije poslovao sa gubitkom u posljednje dvije godine 2019. i 2020." Ukoliko jedinica lokalne samouprave (JLS) podnese prijavu u kojoj navede da će infrastrukturu staviti na upravljanje drugom pravnom licu - upravitelju, a iz dokumentacije je vidljivo da je to pravno lice poslovalo sa gubitkom u posljednje dvije godine tada se prijava NE MOŽE smatrati prihvatljivom.

3.1. točka 11. Dijelovi projektne dokumentacije: spominje se idejno rješenje, crtež i dizajn specijaliziranih prodajnih mjesta na pijaci. Naš se prijedlog odnosi na rekonstrukciju prostora, te se nije planirala izmjena postojećih stolova za prodaju. Je li potrebno osmisliti i poseban dizajn stolova?
Datum upita: 12-05-2021

Poštovani, Zahvaljujemo na Vašem interesu za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture. U Smjernicama za podnosioce prijave, tačka 3.1. Potrebna dokumentacija, stav 11. navodi se da je za  planiranu rekonstrukciju postojećeg prostora svakako potrebno dostaviti tlocrt, presjek, idejno rješenje i slično tj. dokumentaciju samo za stavke koje su uključene u predmetnu investiciju.

Postovani Za javni poziv koji ste objavili ,da li postoji mogucnost da se ideja-biznis plan pokretna (vocara) vocare moze ucestvovati u javnom pozivu. Nabavka rashladnog kombi vozila( prepravke u smislu pokretne vocare),nezaposleni trenutno supruznici koji bi se na taj nacin mogli samozaposlilu Lp
Datum upita: 11-05-2021

Poštovani, zahvaljujemo na Vašem interesu za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture. U Smjernicama za podnosioce prijave, u tački 2.1 je navedeno da je jedini prihvatljivi podnosilac prijave jedinica lokalne samouprave (JLS). Obzirom na podataka da se obraćate ispred OPG-a Vaša prijava  bez obzira na namjenu investicije ne može biti prihvaćena.

Poštovani, da li su prihvatljivi podnosioci koji nemaju izmirene sve poreske obveze (doprinosi na plaće uposlenika)?
Datum upita: 11-05-2021

Poštovani, Zahvaljujemo na Vašem interesu za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture. U Smjernicama za podnosilac prijave, tačka 3.1. Potrebna dokumentacija, stav 8. je izvršena izmjena te je potrebno dostaviti potvrdu za direktne i indirektne poreze (molimo pogledajte obavijest o izmjeni na www.eu4agri.ba). S tim u vezi, podnosilac te mogući upravitelj moraju dostaviti potvrde o izmirenim direktnim i indirektnim porezima kako bi bili prihvatljivi.

Da li je moguće u prijavi dostaviti dokaz, da je pokrenut postupak izdavanja građevinske dozvole, ukoliko do krajnjeg roka za prijavu, procedura izdavanja dozvole ne bude okončana? Naime, postoji izrađena projektna dokumentacija i izdati lokacijski uslovi i izdavanje dozvole je u proceduri.
Datum upita: 17-05-2021

Poštovani, zahvaljujemo na Vašem interesu za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture. Podnosioc prijave mora dostaviti važeću građevinsku dozvolu u skladu sa Smjernicama za podnosioce prijave, tačka 2.7.1. Opšti kriterij prihvatljivosti, stav 7. i tačkom 3.1. stav 10.

Poštovani, moje pitanje je vezano potrebnu dokumentacju, odnosno na tačku 8. Kopija poreskog uvjerenja o izmirenim obvezama (Indirektni porezi). Općina Vareš nije PDV obveznik. Možemo li dostaviti samo potvrdu da nismo PDV obveznici?
Datum upita: 11-05-2021

Poštovani, zahvaljujemo na Vašem interesu za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture. U Smjernicama za podnosioce prijave, tačka 3.1. Potrebna dokumentacija, stav 8. je izvršena izmjena te je potrebno dostaviti potvrdu za direktne i indirektne poreze (molimo pogledajte obavijest o izmjeni na www.eu4agri.ba). Dodatno, ukoliko JLS nije u PDV sistemu, potrebno je dostaviti potvrdu od nadležne uprave za indirektno oporezivanje.

 

Da li se za cjelokupan iznos projekta podnosi zahtjev za oslobađanje od PDV-a ili samo za iznos dobijenih grant sredstava EU4Agri?
Datum upita: 10-05-2021

Poštovani, zahvaljujemo na Vašem interesu za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture. Podnosilac prijave ima obavezu da izmiri sve obaveze po osnovu PDV-a te naknadno kroz redovnu proceduru kod Uprave za indirektno oporezivanje BiH može tražiti povrat PDV-a za troškove koji su plaćeni iz sredstava EU4AGRI projekta, kao što je objašnjeno u Smjernicama za podnosioce, tačka 2.6.2.

 

JLS je osnivač Javnog komunalnog preduzeća (JKP) i vlasnik 65% kapitala JKP, a JKP je vlasnik zemljišta na kome je planirana investicija – rekonstrukcija pijace. Može li JLS da aplicira bez ugovora o korištenju predmetnog zemljišta i da upravlja rekonstruisanom predmetnom investicijom?
Datum upita: 10-05-2021

Poštovani, Zahvaljujemo na Vašem interesu za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture. U Smjernicama za podnosioce prijave, tačka 2.7.2. je pojašnjenja prihvatljivost upravitelja. Nadalje, u skladu sa vašom dostavljenom informacijom, JKP je prihvatljiv kao upravitelj (JLS ima 65% osnivačkog kapitala) ali nismo u mogućnosti vam dati detaljniji odgovor jer niste naveli vlasništvo predmetne nekretnine koja se planira rekonstruisati. Preporučujemo da detaljnije informacije pružite tokom planiranih info sesija ili nadopunite vaš upit.

 

U vezi potrebne dokumentacije, stav 14. ugovor o korišćenju, da li se odnosi na ugovor između opštine kao podnosioca prijave i upravitelja tržišnom infrastrukturom? Ako ne, da li se treba uz prijavu dostaviti ugovor između opštine i upravitelja tržišnom infrastrukturom?
Datum upita: 17-05-2021

Poštovani, Zahvaljujemo na Vašem interesu za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture. U Smjernicama za podnosioce prijave u tačci 2.7.1. Opći kriteriji prihvatljivosti - odnosi se na podnosioca prijave i projektni prijedlog navedeno je između ostalog da: "Tržišna infrastruktura koja je predmet investicije (kao što su zelene pijace, tržnice i ostali prodajni objekti ili objekti za otkup i skladištenje) moraju biti u vlasništvu JLS (ili u vlasništvu privrednog subjekta čiji osnivač je JLS) ili JLS ima ugovor o korištenju, koncesiji ili zakupu na period od minimalno 10 godina od dana objave ovog javnog poziva" i "Ukoliko je predmet investicije izgradnja tržišne infrastrukture zemljište na kojem će se ista realizovati mora biti u vlasništvu podnosioca prijave tj. JLS (ili u vlasništvu privrednog subjekta čiji osnivač je JLS) ili isti ima pravo korištenja za navedenu svrhu minimalno 10 godina od dana objave ovog javnog poziva". Na primjer, u slučaju kada JLS želi da objekat koji nije u njenom vlasništvu (niti u vlasništvu upravitelja čiji je osnivač) rekonstruiše/sanira/adaptira kako bi mogao služiti kao tržišna infrastruktura, neophodno je da dostavi Ugovor o pravu korištenja, koncesiji ili zakupu istog na rok od minimalno 10 godina, počev od datuma objave ovog Javnog poziva. Jedinica lokalne samouprave je u potpunosti odgovorna za realizaciju investicije koja je predmet projektnog prijedloga i tek po njenoj realizaciji ista može biti stavljena na upravljanje upravitelju. Ugovor sa upraviteljem nije tražen kao obavezan dokument u procesu apliciranja.

Poštovani, Da li grad koji u svome sastavu ima više opština može da bude podnosilac prijave za javni poziv? Unaprijed hvala na odgovoru
Datum upita: 17-05-2021

Poštovani, zahvaljujemo na Vašem interesu za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture. U skladu sa Smjernicama za podnosioce prijave, tačka 2.1  prihvatljivi podnosilac prijave je jedinice lokalne samouprave (JLS), iz čega slijedi da Grad može biti podnosilac prijave. Bitno je napomenuti da je u tom slučaju Grad mora zadovoljiti opće kriterije prihvatljivosti što je navedeno u tačci 2.7.1. Smjernica za podnosioce prijave.

U dijelu Sažetak projekta stoji da je max. 1 strana dozvoljena. Da li se to odnosi na ukupno poglavlje 1. ili po pitanju (ukupno ih je 10), tj. da li se smije povećavati veličina zadatih ćelija? Zadati okvir za sažetak već u samom obrascu koji je objavljen prevazilazi 1 stranu.
Datum upita: 18-05-2021

Poštovani, zahvaljujemo na Vašem interesu za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture. Sažetak projekta treba da bude okvirno 1 stranica (uključuje svih 10 poglavlja) iako prelazak na drugu stranicu neće biti sankcionisan. Kako ste i sami primjetili, trenutno formular prelazi na drugu stranicu ponajviše zbog Napomena koje bi vam trebali olakšati samu pripremu Sažetka.

Poštovani, Ukoliko Udruženje žena podnese prijavu po projektu za nabavku Plastenika i prateće opreme za isto (navodnavanje, repro materijal i dr.), za maksimalno 5 članica, da li takav projekat može biti podržan. Napominjemo da UŽ "Humci" - Humci djeluje u ruralnom području gdje je pogodna polj. pr
Datum upita: 20-05-2021

Poštovani, zahvaljujemo na Vašem interesu za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture. Smjernice za podnosioce prijave jasno definišu prihvatljive podnosioce prijave. Molimo da detaljno pročitate tačku 2.1 Smjernica.

Poštovani, Redovito pratim vašu stranicu us vezi ovog javnog poziva i nisam uspjela naći termin za info sesiju i način registracije na istu, pa sam danas vidjela kao odgovora na jedno od pitanja da je bila 18.5. 2021 godine. Zanima me kad će biti sljedeća info sesija i link za prijavu na istu.
Datum upita: 24-05-2021

Poštovani, zahvaljujemo na Vašem interesu za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture. Naredna info sesija je planirana za 02.06.2021. godine sa početkom u 11.00 sati, ali Vas molimo da nastavite pratiti našu web i facebook stranicu gdje će biti objavljeni svi detalji za info sesiju uključujući i korake potrebne za registraciju za učešće na istoj.

U odjeljku 2.7.4., tačka 10. je navedeno: "Ruralna/tržišna infras... će se koristiti za plasiranje domaćih/lokalnih proizvoda (minimalno 70% domaćih/... proizvoda)". Da li se pod lokalnim/domaćim proizvodima podrazumijevaju proizvodi sa područja cijele BiH ili sa područja JLS i čime se dokazuje?
Datum upita: 24-05-2021

Poštovani, zahvaljujemo na Vašem interesu za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture. U Smjernicama za podnosioce prijave, u tačci 1.3  Ciljevi mjere podrške ruralnoj/lokanoj tržišnoj infrastrukturi je data definicija ruralne i tržišne infrastrukture, također u tačci 2.7.1. Opći kriteriji prihvatljivosti (odnosi se na podnosioca prijava i projektni prijedlog) , stav 1 je data definicija prihvatljivog aplikanta. Obzirom da je prihvatljivi aplikant JLS a cilj investicije je olašanje pristupa tržištu lokalnih poljoprivrednih proizvođača i zanatlija (stari i tradicionalni zanati u skladu sa definicijom iz Smjernica),  slijedi da se pod lokalnim proizvodima podrazumjevaju proizvodi proizvođača iz Vaše JLS. U fazi podnošenja prijave, ocjena kriterija na koji se pozivate (kvalitativni kriteriji) a koji nije eliminatoran, će biti vršena na osnovu Vašeg projektnog prijedloga, kao što je pojašnjeno u Smjernicama. U slučaju odabira projekta za bespovratnu financijsku podršku, navodi iz projektnog dokumenta će prije potpisivanja ugovora o bespovratnoj financijskoj podršci morati biti dokumentovani kroz ugovore sa krajnjim korisnicima (koji će sadržavati i detalje o njihovoj lokaciji, vrsti i obimu proizvodnje, i sl).

Displaying 1 - 20 of 681234