U Mostaru je od 23. do 24. marta 2022. godine organizovan dvodnevni seminar u okviru projekta EU4AGRI, tokom kojeg su, u saradnji sa predstavnicima nadležnih institucija za sektor vinogradarstva i vinarstva, finalizirane aktivnosti na izradi tehničkih specifikacija za izradu vinogradarskih i vinarskih registara u BiH. Također, u sklopu seminara prezentovani su i potrebni obrasci i nacrt vodiča/metodologije za kontrolu registara, koji se razvijaju uz podršku eksperata iz Češke.

Cilj ove radionice bio je predstaviti i informisati predstavnike inspektorata oba entiteta i BD BiH o dosadašnjem radu i završenim poslovima na izradi registara, kako bi se ispoštovale potrebe inspektorata, s ciljem definisanja finalnog prijedloga za register koji bi bili razvijeni kao koristan alat za rad svim relevantnim ministarstvima i institucijama na svim nivoima u BiH koje su nadležne za ovaj sektor.

Seminaru je prisustvovalo 25 učesnika, a u narednom periodu planiraju se tehničke konsultacije finalnog prijedloga i specijalizirana praktična obuka u Češkoj, kako bi se pomoglo daljnjem usklađivanjua sektora sa zakonodavstvom Evropske unije.