U okviru projekta EU4AGRI, 25. jula 2022. godine objavljen je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru podrške jačanju poljoprivredne prakse kroz povezivanje sa naučnim i istraživačkim organizacijama, a koji je zatvoren 23. septembra 2022. godine. 

Nakon isteka roka za dostavljanje prijava, izvršeno je komisijsko vrednovanje i bodovanje 17 prijava prema opštim i kvalitativnim kriterijima javnog poziva. 

Na osnovu izvršenog vrednovanja zaprimljenih prijava, sačinjena je preliminarna lista od 6 prijava za finansiranje putem ovog javnog poziva. Preliminarna lista je objavljena na relevantnim web stranicama 14. aprila 2023. godine, što je ujedno bio i početak perioda za podnošenje prigovora na preliminarnu listu. Krajnji rok za podnošenje prigovora bio je 26. april 2023. godine, do 17:00 sati. 

Po zatvaranju roka za prigovore, Komisija za obradu prigovora je obradila sve prigovore koji su stigli na način propisan Smjernicama javnog poziva, te su naknadno, nakon usvojenih prigovora, kriterije zadovoljile još dvije (2) prijave, pa je Komisija sačinila finalnu listu od 7 prijava za finansiranje u okviru EU4AGRI projekta, kako slijedi: 

 

Naziv podnosioca prijave 

Partnerska organizacija 

Naziv prijedloga projekta 

1 

Univerzitet u Sarajevu – Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju 

Plant doo 

Model kreiranja prilagođenih mikrobioloških đubriva 

2 

Poljoprivredni fakultet Istočno Sarajevo 

Udruženje žena “Hercegovka” 

Udruženje „Otaharin“ 

Kreiranje, uvođenje i testiranje Digitalnih alata u poljoprivredi – „DAP“ 

3 

JU Poljoprivredni Institut Republike Srpske Banja Luka  

PTD “Jelena”doo 

Poljoprivredni klaster “Krajina” 

 

Precizna poljoprivreda – primjena daljinske detekcije u racionalnoj primjeni azota u ishrani strnih žita 

4 

Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci 

PZ “Smart Village” 

Razvoj održivog agritech ekosistema u sektoru voćarstva i vinogradarstva u severozapadnoj BiH – ITree 

5 

Univerzitet u Sarajevu – Poljoprivredno – prehrambeni fakultet 

ZZ „Gračanka“ 

OPZ „Kapi života“ 

Pametni sistemi u poljoprivredi – odgovor izazovima 21. stoljeća 

6 

Naučnoistraživački institut Verlab 

MLIN Mlinarsko pekarska industrija dd Ustikolina 

Istraživanje primjene vještačke inteligencije za održivu digitalnu transformaciju i inovaciju u poljoprivrednom sektoru u BiH 

7 

Visoka škola Prometej, poslovna jedinica-Institut za istraživanje i eksperimentalni razvoj 

Poljoprivredna zadruga “Zdravo” 

Solarne pumpe u poljoprivredi 


Lista prijava koje nisu odobrene za finansiranje:
 

 

 

Naziv podnosioca prijave 

Partnerska organizacija 

Naziv prijedloga projekta 

1 

Univerzitet “Bijeljina” u Bijeljini 

RC Agronet 

Agroekološke prakse na porodičnim gazdinstvima – AgroEkoPP 

2 

Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo 

Ekološka udruga “Eko-plod” 

Zavod za PSS HNK 

Odsjek za PSS ZDK 

Introdukcija domaćih sorti povrća uz održivo upravljanje vodnim resursima 

3 

Univerzitet u Banjoj Luci-Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet Banja Luka 

Pčelarska zadruga „Krajinamed“ 

Poljoprivredni klaster „GLS“ 

Unapređenje konkurentnosti i razvoj tržišta u sektoru proizvodnje meda i pčelinjeg voska sa glavnim fokusom na njihov kvalitet 

4 

JU Poljoprivredni Institut Republike Srpske, Banja Luka 

“Rapić” doo 

“Perutnina Ptuj” doo 

Ublažavanje posljedica i prilagođavanje klimatskim promjenama kroz unapređenje tehnologije proizvodnje ratarskih i krmnih biljaka sa ciljem obezbjeđenja većeg prinosa, boljeg kvaliteta i zdravstvene bezbjednosti sirovina za proizvodnju stočne hrane za tov brojlera u peradarskoj industriji 

5 

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet, Mostar 

“Farma Smiljanić” doo 

Udruga “Pramenka” 

 

Unaprjeđenja procesa proizvodnje i prerade mlijeka kreiranjem mjera, analizom rizika i utvrđivanjem kritičnih kontrolnih točaka, na zemljopisnim područjima proizvodnje livanjskog sira i sira iz mjeha 

6 

Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru Agromediteranski fakultet 

REDAH 

Razvoj poljoprivrede u HNK/Ž spojem IoT-a i nauke 

7 

Veterinarski zavod Teolab doo Bijeljina 

Veterinarski fakultet Sarajevo 

“DS AGRO” doo 

Upotreba dijagnostičkih testova u dijagnostici bruceloze uz primjenu vakcinacije 

8 

Univerzitet u Sarajevu 

Veterinarski fakultet 

Udruženje “Dobro.ba” 

Pčelarstvo za XXI vijek 

9 

Univerzitet u Bihaću, Biotehnički fakultet 

“B-Oils” doo 

B-ekstrat, ekstra 

 

Prijava koja je isključena iz finalne liste dok se ne izvrše dodatne provjere zbog utvrđenih okolnosti koje su nastale nakon objave preliminarne liste a koje nisu u skladu sa smjernicama javnog poziva  

 

 

Naziv podnosioca prijave 

Partnerska organizacija 

Naziv prijedloga projekta 

1 

Zavod za poljoprivredu Županije Zapadno-hercegovačke 

PZ “Plodovi zemlje” 

Jačanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje u Županiji Zapadno-hercegovačkoj primjenom znanstveno-istraživačkog rada i modernih tehnologija 

 

Kako je navedeno u Smjernicama javnog poziva, na Finalnu listu odabranih korisnika nije moguće uložiti prigovor.