U okviru projekta EU4AGRI, 27. maja 2022. godine objavljen je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru podrške za realizaciju programa obuke o pripremi poslovnih planova, a koji je zatvoren 08. jula 2022. godine.

Nakon isteka roka za dostavljanje prijava, izvršeno je komisijsko vrednovanje i bodovanje 10 prijava prema opštim i kvalitativnim kriterijima javnog poziva, te evaluacija projektnih prijedloga.

Kroz ocjenu kvalitativnih kriterija podnosioci prijave su od 300 mogućih bodova morali osvojiti minimalno 170 bodova za nastavak evaluacije.

Na osnovu izvršenog vrednovanja zaprimljenih prijava, sačinjena je preliminarna lista od 6 prijava za finansiranje putem ovog javnog poziva. Preliminarna lista je objavljena na relevantnim web stranicama 23. septembra 2022. godine, što je ujedno bio i početak perioda za podnošenje prigovora na preliminarnu listu. Krajnji rok za podnošenje prigovora bio je 30. septembar 2022. godine, do 17:00 sati.

Po zatvaranju roka za prigovore, Komisija je sačinila finalnu lista od 6 prijava za finansiranje u okviru projekata EU4AGRI kako slijedi:

Naziv podnosioca prijave

Ispunjenost opštih

 i posebnih kriterija

Ocjene projektnog prijedloga

Odabrana prijava

1. Centar za ekonomiju d.o.o., Banja Luka

DA

234

DA

2. Asocijacija za razvoj „REDAH“, Mostar

DA

215

DA

3. AgroLink d.o.o., Sarajevo

DA

188

DA

4. SOLVIA FME d.o.o., Banja Luka

DA

182

DA

5. Edukativno konsultantska kuća „FINconsult“ d.o.o., Tuzla

DA

180

DA

6. Središte za cjeloživotno učenje – SCU, Travnik

DA

172

DA

 

Kako je navedeno u Smjernicama javnog poziva, na finalnu listu odabranih korisnika nije moguće uložiti prigovor.