U okviru projekata EU4AGRI, EU4AGRI-Recovery i EU4BusinessRecovery, koje finansira Evropska unija, 4. oktobra 2021. godine objavljen je javni poziv za mjeru podrške u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, a koji je zatvoren 3. decembra 2021. godine.

Nakon isteka roka za dostavljanje prijava izvršeno je komisijsko vrednovanje i bodovanje 28 prijava prema administrativnim, opštim, posebnim i kvalitativnim kriterijima javnog poziva, te evaluacija poslovnih planova i verifikacijska posjeta na terenu.

Na osnovu izvršenog vrednovanja zaprimljenih prijava, sačinjena je preliminarna lista od 7 prijava za finansiranje putem projekta EU4AGRI. Preliminarna lista je objavljena na relevantnim web stranicama 4.marta 2022. godine, što je ujedno bio i početak perioda za podnošenje prigovora na preliminarnu listu. Rok za podnošenje prigovora je bio 11.mart 2022. godine do 17:00 sati.

Po zatvaranju roka za prigovore, Komisija za obradu prigovora je procesuirala prigovore i donijela zaključke na podnesene progovore.  U skladu sa dostavljenim zaključcima te uzimajući u obzir odustajanje od projekta od strane korisnika Obrt Očuz Visoko, sačinjena je finalna lista od 6 prijava za finansiranje u okviru projekata EU4AGRI, EU4AGRI-Recovery i EU4BusinessRecovery kako slijedi:

Naziv podnosioca prijave Odabrana prijava
Mesna industrija “VIMES” d.o.o. Visoko DA
Salmon d.o.o. Ljubuški DA
Bonatura d.o.o. Tešanj DA
Mesna industrija „MI TRIVAS“ d.o.o. Prnjavor DA
Mlin Ivo & Bele d.o.o. Oštra Luka, Orašje DA
Beemed d.o.o. Tuzla DA

*Prijave nisu prikazane prema broju ostvarenih bodova.

Kako je navedeno u Smjernicama javnog poziva, na finalnu listu odabranih korisnika nije moguće uložiti prigovor.