Projekat EU4AGRI je 18. novembra 2022. godine objavio javni poziv za mjeru podrške investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju koji je zatvoren 31. januara 2023. godine i na koji je zaprimljena 41 prijava.

Nakon isteka roka za dostavljanje prijava izvršeno je komisijsko vrednovanje i bodovanje 41 zaprimljene prijave prema administrativnim, posebnim i kvalitativnim kriterijima javnog poziva, te evaluacija poslovnih planova i verifikacijska posjeta na terenu.

U ocjeni bazne godine podnosioci prijave su morali imati ocjenu jednaku ili veću od 10.

Kroz ocjenu kvalitativnih kriterija podnosioci prijave su od 300 mogućih bodova morali osvojiti minimalno 80 bodova za nastavak evaluacije.

Kroz ocjenu nefinansijskih efekata invsticije podnosioci prijave su morali osvojiti minimalno 50 bodova, u skladu sa odredbama Smjernica javnog poziva.

Na osnovu izvršenog vrednovanja zaprimljenih prijava, objavljena je preliminarna lista od 17 podnosilaca prijave na relevantnim web stranicama 14. jula 2023. godine, što je ujedno bio i početak perioda za podnošenje prigovora na preliminarnu listu. Rok za podnošenje prigovora je bio 24. juli 2023. godine, do 12:00 sati.

Po zatvaranju roka za prigovore, Komisija za obradu prigovora je obradila sve prigovore koje su stigli blagovremeno na način propisan Smjernicama javnog poziva, te nakon pregleda istih, utvrdila da niti jedan prigovor nije osnovan.

U skladu sa dostavljenim zaključcima projekat EU4AGRI objavljuje finalnu listu od 17 korisnika koji su zadovoljili kriterije ovog Javnog poziva, kako slijedi:

Finalna lista odabranih prijava je navedena u sljedećoj tabeli.  

 

Naziv podnosioca prijave 

Ispunjenost opštih i posebnih kriterija 

Ocjena bazne godine 

Ocjena kvalitativnih kriterija 

Ocjena realnosti projekcije  I ekonomske opravdanosti

Ocjena nefinansijskih efekata 

Odabrana prijava 

1

“FRUIT PROM” d.o.o.

DA

20

130

DA

60

DA

2

“TATAROVIĆ” d.o.o.

DA

14

120

DA

60

DA

3

“FARMA M-G” s.p Baltić Ljuban.

DA

14

115

DA

60

DA

4

“PRIMUS-AGRO” d.o.o.

DA

14

110

DA

60

DA

5

“AGROMONT” d.o.o.

DA

16

105

DA

60

DA

6

“KOMPOT – VOĆE” d.o.o.

DA

20

105

DA

60

DA

7

“AGRO PEJIN” d.o.o.

DA

20

100

DA

60

DA

8

“FARMA ŠKUNDRIĆ” s.p. Milan Škundrić

DA

20

100

DA

60

DA

9

“BRAĆA PAVLOVIĆ” doo

DA

18

100

DA

60

DA

10

“JELEN – KLANAC” d.o.o.

DA

13

95

DA

50

DA

11

“RDS PROM” d.o.o.

DA

18

95

DA

60

DA

12

Poljoprivredni obrt “RAJIČ”

DA

12

90

DA

55

DA

13

“DUVNJAK” d.o.o.

DA

12

90

DA

60

DA

14

“FARMA KARAJICA” s.p. Karajica Nataša.

DA

20

85

DA

60

DA

15

PD “AGROMEDŽIK” s.p. Slavko Čolić

DA

20

85

DA

60

DA

16

“FARMA BRKIĆ MG” s.p.Milan Brkic

DA

14

80

DA

55

DA

17

“FARMA LAZAREVIĆ” s.p.Željko Lazarević

DA

15

80

DA

60

DA

 

Lista prijava koje nisu odabrane za finalnu listu: 

 

Naziv podnosioca prijave 

Ispunjenost opštih i posebnih kriterija 

Ocjena bazne godine 

Ocjena kvalitativnih kriterija 

Ocjena realnosti projekcije I ekonomske opravdanosti 

Ocjena nefinansijskih efekata 

Odabrana prijava 

1

“VITA LAND” d.o.o.

DA

14

115

NE

/

NE

2

“ANDRIĆ-FARM” d.o.o. 

DA

12

95

NE

/

NE

3

“DOMINANT” d.o.o.

DA

16

90

NE

/

NE

4

“TROGLAV” d.o.o.

DA

16

90

NE

/

NE

5

PD “ŽIVKOVIĆ AGRO”

DA

14

85

NE

/

NE

6

“ZELENGAJ” d.o.o.

DA

10

85

NE

/

NE

7

“RANČ INOTA” vl. Biletić Mario

DA

14

85

NE

/

NE

8

Dado Komerc d.o.o. Odžak

DA

12

80

/

/

NE

9

PP “BAAF”

DA

16

75

/

/

NE

10

SD “FARMA BILAJBEGOVIĆ”

DA

16

70

/

/

NE

11

“ARIFAGIĆ INVESTMENT” d.o.o.

DA

11

65

/

/

NE

12

“FARMA SULE” vl. Suad Selić

DA

14

60

/

/

NE

13

PD “AGRO BARBARIĆ”

DA

8

/

/

/

NE

14

PD “FARMA DŽANIĆ” vl. Džanić Selma

DA

8

/

/

/

NE

15

“POLJOVET” d.o.o.

DA

4

/

/

/

NE

16

„MDH“d.o.o.

DA

4

/

/

/

NE

17

Point d.o.o. Orašje

DA

0

/

/

/

NE

18

“EKOMED” s.p. Maslić Radovan

NE

/

/

/

/

NE

19

SPD „HALKIĆ REMZIJA“

NE

/

/

/

/

NE

20

PD „LEOVAC“

NE

/

/

/

/

NE

21

„IRASS“ d.o.o.

NE

/

/

/

/

NE

22

„EKO-MILK FARMA“

NE

/

/

/

/

NE

23

IPP “HADŽIĆKO POLJE” vl. Zoran Perković

NE

/

/

/

/

NE

24

„CASTELLINA SRPSKA“ d.o.o.

NE

/

/

/

/

NE

Kako je navedeno u Smjernicama javnog poziva, na Finalnu listu odabranih korisnika nije moguće uložiti prigovor.