Projekat EU4AGRI je 15. decembra 2023. godine objavio Javni poziv za mjeru podrške investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju koji je zatvoren 20. februara 2024. godine i na koji je zaprimljeno ukupno 95 prijava.

Nakon isteka roka za dostavljanje prijava izvršeno je komisijsko vrednovanje i bodovanje 95 zaprimljenih prijava prema administrativnim, posebnim i kvalitativnim kriterijima javnog poziva, kao i verifikacijske posjete na terenu.

Na osnovu izvršenog vrednovanja zaprimljenih prijava, sačinjena je preliminarna lista od 49 podnosilaca prijave koji su ispunjavali administrativne i posebne kriterije javnog poziva i čije su prijave rangirane na osnovu bodovanja kvalitativnih kriterija.

Preliminarna lista objavljena je na relevantnim web stranicama 23. maja 2024. što je ujedno bio i početak perioda za podnošenje prigovora na preliminarnu listu. Rok za podnošenje prigovora bio je 30. maj 2024. godine, do 15:00 sati.

Po zatvaranju roka za prigovore, Komisija za obradu prigovora je obradila sve prigovore koje su stigli blagovremeno na način propisan Smjernicama javnog poziva, te nakon pregleda istih, utvrdila da je jedan prigovor osnovan, dok ostali pristigli prigovori nisu bili osnovani.

U skladu sa dostavljenim zaključcima projekat EU4AGRI objavljuje finalnu listu od 50 podnosilaca prijave koji su zadovoljili administrativne i posebne kriterije.

U skladu sa tačkom 2.6.1. “Ukupna raspoloživa sredstva” smjernica javnog poziva, finalno se za finansiranje preporučuje 26 prijava sa najvećim brojem osvojenih bodova za kvalitativne kriterije.

 

Lista prijava koje zadovoljavaju uslove javnog poziva i koje se finalno preporučuju za finansiranje:

 

 

Naziv podnosioca prijave 

Ispunjenost opštih i posebnih kriterija 

Ocjena kvalitativnih kriterija 

Terenska verfikacija 

1

PRANČIOK d.o.o.

DA 

247

DA 

2

EKO FARMA RAŠČANI d.o.o.

DA 

243

DA 

3

PD ZRNO vl. Antonio Džoić

DA 

235

DA 

4

DM-AGRO d.o.o.

DA 

230

DA 

5

PD „FARMA MAŠINOVIĆ“

DA 

225

DA 

6

Obrt FARMA VRŽINA

DA 

222

DA 

7

EKO EKO PLAST

DA

217

DA

8

GLAVICE d.o.o.

DA 

212

DA 

9

PP ALIJA HOROSKOVIĆ

DA 

210

DA 

10

DSO FARMA SELMANOVIĆ

DA 

206

DA 

11

STRAŽIKOM d.o.o.

DA 

199

DA 

12

SD FARMA DIZDAREVIĆ

DA 

198

DA 

13

FARMA MIJUK Dragoslav Mijuk s.p.

DA 

196

DA 

14

AGRO GREEN – ĐUKIĆ d.o.o.

DA 

193

DA 

15

SD FARMA TATAREVIĆ

DA 

192

DA 

16

PP “NEŠO POVRĆE” Ljubiša Čovičković s.p.

DA 

191

DA 

17

NIKOLIĆ PROMET d.o.o.

DA 

190

DA 

18

FARMA DARDA vl.Darda Miodrag

DA 

189

DA 

19

PD LEOVAC vlasnik Slavko Leovac

DA 

188

DA 

20

Javni prevoz stvari LAZIĆ Lazić Draško s.p.

DA 

188

DA 

21

FARMA LJUTIĆ

DA 

186

DA 

22

LIJEVČE-PRODUKT d.o.o.

DA 

186

DA 

22

SPD BRESTOVAC

DA

185

DA

24

CATENA d.o.o.

DA 

185

DA 

25

TROGLAV d.o.o.

DA 

183

DA 

26

AGRON D.O.O.

DA 

181

DA 

 

Lista prijava koje ispunjavaju uslove javnog poziva, ali zbog ograničenih finansijskih sredstava nisu preporučene za finansiranje (U slučaju da EU4AGRI projekat naknadno osigura dodatna sredstva za ovu mjeru podrške, za finansiranje će se preporučivati prijave prema ovoj rang listi u skladu sa iznosom dodatno osiguranih sredstava). 

 

 

Naziv podnosioca prijave 

Ispunjenost opštih i posebnih kriterija 

Ocjena kvalitativnih kriterija 

Verifikacijska posjeta 

27

SD MILKFARM

DA 

177

DA 

28

MONAKO 2000 d.o.o.

DA 

176

DA 

29

PORIJEČANI obrt u poljoprivredi

DA 

175

DA 

30

PRODUKT EXPORT-IMPORT d.o.o.

DA 

175

DA 

31

FARMA SMAJIĆ vl. Smajić Senad

DA 

174

DA 

31

FARMA SUŠICA vl. Merim Zenunović

DA 

174

DA 

33

SD FARMA FEA

DA 

173

DA 

34

MAKSUMIĆ-KOMERC d.o.o.

DA 

173

DA 

35

PD MAROŠEVIĆ vlasnik Tunjo Marošević

DA 

172

DA 

36

VINO – MATIĆ d.o.o

DA 

172

DA 

37

SMRIKE d.o.o.

DA 

171

DA 

37

PD. BEKRIĆ AZEM

DA 

170

DA 

39

LUG-MB d.o.o.

DA 

170

DA 

39

TRGOVET d.o.o.

DA 

170

DA 

41

PD JANJIĆ vl. Srećko Janjić

DA 

170

DA 

42

PD vl. AHMIĆ EMIRA

DA 

169

DA 

43

IBRAHIMBEGOVIĆ obrt u poljoprivredi

DA 

168

DA 

44

PD UZGOJ SVINJA DOKIĆ

DA 

167

DA 

45

FARMA BROJLER PRODUKT Bojan Živanić sp

DA 

165

DA 

46

KONSALTING TIM d.o.o.

DA 

157

DA 

46

TEHNOPLAST d.o.o.

DA 

149

DA 

48

PODRUMI VUKOJE 1982 d.o.o.

DA 

149

DA 

49

PPG VUJMILOVIĆ vl.Zoran Vujmilović s.p.

DA 

140

DA 

50

CIKLON DUO d.o.o.

DA 

133

DA 

 

Lista prijava koje ne zadovoljavaju uslove javnog poziva:

 

Rbr

Naziv podnosioca prijave 

Ispunjenost opštih i posebnih kriterija

1

NIKIĆ JOSIP

NE

2

NAPREDAK a.d.

NE

3

SD FARMA OMIĆ-A

NE

4

PP TOPALOVIĆ

NE

5

DSO FARMA JAJIC

NE

6

AGRO MAŠIĆ d.o.o

NE

7

MLIN-TOMIĆ TRANSPORT d.o.o.

NE

8

AGAN ADEMOVIĆ

NE

9

AGROIMPEX NOVA d.o.o.

NE

10

LAKTAL d.o.o.

NE

11

AGIP d.o.o.

NE

11

OPG PECUNIA vl. Ilija Dumančić

NE

13

VIVagro d.o.o.

NE

14

REGIUS d.o.o.

NE

15

MIŠO KAURINOVIĆ

NE

16

MIRTILLO d.o.o.

NE

17

FRUTTI-FUNGHI d.o.o.

NE

18

DŽERETEX d.o.o.

NE

19

MARKOVIĆ FARMA d.o.o.

NE

20

AGRO KARAMUJIĆ d.o.o.

NE

21

OPG BIO-POPOVO RAVNO

NE

22

FARMA VUČEN

NE

23

AGROPOT d.o.o.

NE

24

PRO SILVA d.o.o.

NE

25

OPG ROMIC

NE

26

AGRO-DADO vl.Teodorović Duško s.p.

NE

27

FARMA PAŠIĆ, vl. Pašić Mersed

NE

28

Slobodni obrt MIJATOVIĆ

NE

29

POUGARKA d.o.o.

NE

30

SD POLJOPRIVREDNIK Mato Jović

NE

30

AGROHERC ORGANIC AGRICULTURE d.o.o.

NE

32

ZAVIČAJ-KOMERC d.o.o.

NE

33

”FARMA MLAĐENOVIĆ” s.p. Gojko Mlađenović,

NE

34

PZ MITROVIĆ sa p.o.

NE

35

PZ KLEKOVAČA

NE

35

Obrt Pjana Brda

NE

37

ĐENO GOLD d.o.o.

NE

38

Mujanovići doo

NE

39

Rankić Company d.o.o.

NE

40

KNEBU WINERY d.o.o.

NE

41

Obrt “Vinarija Buntić”

NE

42

P.D.STUDENAC

NE

43

Obrt – “Vinarija Škegro”

NE

44

Mat Trade doo

NE

45

Farma Bajrić

NE

Kako je navedeno u Smjernicama javnog poziva, na Finalnu listu odabranih korisnika nije moguće uložiti prigovor.