Projekti EU4AGRI , EU4AGRI Recovery i EU4Business Recovery su 23. decembra. 2021. godine objavili javni poziv za mjeru podrške investicijama u ruralni turizam, koji je zatvoren 15. marta 2022. godine.  

Nakon isteka roka za dostavljanje prijava izvršeno je komisijsko vrednovanje i bodovanje 48 prijava prema administrativnim, opštim, posebnim i kvalitativnim kriterijima javnog poziva, te evaluacija projektnih prijedloga i verifikacijska posjeta na terenu. 

Administrativne, opšte i posebne kriterije zadovoljilo je 7 podnosilaca prijave. 

Na osnovu izvršenog vrednovanja zaprimljenih prijava, objavljena je preliminarna lista od 5 podnosilaca prijave na relevantnim web stranicama 18. jula 2022. godine, što je ujedno bio i početak perioda za podnošenje prigovora na preliminarnu listu. Rok za podnošenje prigovora je bio 25. juli 2022. godine, do 17:00 sati.

Po zatvaranju roka za prigovore, Komisija za obradu prigovora je obradila sve prigovore koje su stigle blagovremeno na način propisan Smjernicama javnog poziva.

U skladu sa dostavljenim zaključcima projekat EU4AGRI objavljuje finalnu listu od 5 korisnika koji su zadovoljili kriterije ovog Javnog poziva, kako slijedi:

Finalna lista odabranih prijava je navedena u sljedećoj tabeli:

 Naziv podnosioca prijave Partneri Ispunjenost opštih i posebnih kriterija Ocjena kvalitativnih kriterija Ocjene projektnog prijedloga Odabrana prijava 
 1. Turistička agencija „BIS TRAVEL“ Danijel Prpoš, Predrag Trninić, „BERRY TALE“sp DA 130 72 DA 
 2. Opština Han Pijesak PPG Nada Maksimović, Ljubomir i Ljubiša Kosorić, SUR-Restoran „POGLED“, PD „Javor – Sunčana planina“ DA 105 70 DA 
 3. Općina Čitluk „HERCEGOVAČKO SELO“ d.o.o., OPG Mario Vasilj, Šimun Bencun, OPG Ivan Kordić DA 85 73 DA 
 4. Općina Breza PPG „BAŠ-BAŠČA“, Mevludin Šišić, Motel „BOSNIA“ DA 80 70 DA 
 5. Javno preduzeće Nacionalni park „Una“ doo Kemal Štrkljević, Mustafa Fajković, Obrt „PČELICA“ DA 55 80 DA 

Lista prijava koje nisu odabrane za finalnu listu: 

 Naziv podnosioca prijave Ispunjenost opštih i posebnih kriterija Ocjena kvalitativnih kriterija Ocjene projektnog prijedloga Odabrana prijava 
Turistička agencija „GUIDELINE“ doo DA 80 75 NE 
Javna ustanova Turistička organizacija opštine Rogatica DA 40 NE 
Druga kuća d.o.o. NE  NE 
Continental Adventure d.o.o. NE  NE 
Opština Istočna Ilidža NE  NE 
SPLAVARENJE LEPARA – Čelebići – Konjic NE  NE 
Udruženje za posao i poduzetništvo LiNK Mostar NE  NE 
Općina Banovići NE  NE 
AD Delić d.o.o. NE  NE 
10 PBP d.o.o. Poslovna jedinica RESTORAN HAN NE  NE 
11 MN-GROUP d.o.o. Konjic NE  NE 
12 JU Turistička organizacija opštine Bratunac NE  NE 
13 HOSTEL BED AND BREAKFAST, vl: Muzaferija Nihad NE  NE 
14 HOTEL „ADA“ Blagaj,  MOSTAR NE  NE 
15 Malinić 2 samostalni preduzetnik, Ljiljana Malinić, Ugljevik NE  NE 
16 Udruženje Planinarsko društvo Njivce, Bijela Brčko distrikt BiH NE  NE 
17 MV LOGISTIKA d.o.o. Banja Luka NE  NE 
18 Grad Živinice NE  NE 
19 Putnička agencija MEET BOSNIA d.o.o. NE  NE 
20 PD KONJIC TRAVEL DOO, BIJELA, KONJIC NE  NE 
21 UG Omladinski pokret Foča NE  NE 
22 Turistička agencija Orion d.o.o. NE  NE 
23 KKDD d.o.o.  NE  NE 
24 Seosko domaćinstvo “Čardaklije” Vrtoče, Bosanski Petrovac  NE  NE 
25 Ugostisteljska radnja Bistro “MEDENA DOLINA” NE  NE 
26 „SLONACO“ d.o.o. Foča NE  NE 
27 Općina Kakanj NE  NE 
28 Stolarska radnja“Balta brvnare“  NE  NE 
29 Turistička organizacija Grada Trebinja NE  NE 
30 Contact Travel d.o.o. NE  NE 
31 Obrtička komora Unsko-sanskog kantona NE  NE 
32  Općina Kneževo NE  NE 
33 Općina Kladanj NE  NE 
34 UR “GOTIVA” NE  NE 
35 Malak Invest d.o.o. NE  NE 
36 M&B doo NE  NE 
37 Općina Kiseljak NE  NE 
38 Opština Istočni Stari Grad NE  NE 
39 DeTeM VISION doo NE  NE 
40 Regionalni razvojni centar -RRS Drvar NE  NE 
41 Happy travel d.o.o. Bijeljina NE  NE 
42Grad GradiškaNE/NE
43Putnička agencija M-97 dooNE/NE

Kako je navedeno u Smjernicama javnog poziva, na konačnu listu odabranih korisnika nije moguće uložiti prigovor.