Projekat EU4AGRI-Recovery je 19. juna 2023. godine objavio javni poziv za mjeru podrške investicijama za poboljšanje adaptacije na klimatske promjene u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u BiH, koji je zatvoren 25. avgusta 2023. godine i na koji je zaprimljeno 28 prijava. 

Nakon isteka roka za dostavljanje prijava izvršeno je komisijsko vrednovanje i bodovanje 28 zaprimljenih prijava prema opštim, posebnim i kvalitativnim kriterijima javnog poziva, te evaluacija projektnih prijedloga i verifikacijske posjete na terenu. 

Kroz ocjenu kvalitativnih kriterija podnosioci prijave su od 200 mogućih bodova morali osvojiti minimalno 60 bodova za nastavak evaluacije. 

Na osnovu izvršenog vrednovanja zaprimljenih prijava i u skladu sa raspoloživim sredstvima za finansiranje ove mjere podrške, 17. novembra 2023. sačinjena je preliminarna lista od 16 prijava za finansiranje putem projekta EU4AGRI-Recovery. To je ujedno bio i početak perioda za podnošenje prigovora na preliminarnu listu. Rok za podnošenje prigovora je bio 24. novembar 2023. godine, do 12:00 sati. 

Po isteku gore navedenog roka, Komisija za obradu prigovora je utvrdila da nije bilo prigovora. 

Finalna lista odabranih prijava za finansiranje koje su zadovoljile kriterije ovog Javnog poziva je navedena u sljedećoj tabeli.   

 

Naziv podnosioca prijave 

Ispunjenost opštih i posebnih kriterija 

Ocjena kvalitativnih kriterija 

Terenska verifikacija 

Odabrana prijava 

1 

diVision Agro d.o.o. 

DA 

125 

DA 

DA 

2 

ECO TAG d.o.o. 

DA 

110 

DA 

DA 

3 

Baš-bašča Breza 

DA 

110 

DA 

DA 

4 

Farma Bego 

DA 

105 

DA 

DA 

5 

Agroherc d.o.o. 

DA 

105 

DA 

DA  

6 

Dominant d.o.o. 

DA 

100 

DA 

DA 

7 

PD FARMA DŽANIĆ 

DA 

95 

DA 

DA 

8 

PZ Skugrićanka 

DA 

90 

DA 

DA 

9 

Obrt FARMA BILAJBEGOVIĆ 

DA 

90 

DA 

DA 

Lista kompanija čiji finalni status procesa evaluacije će biti objavljen nakon dodatne provjere je navedena u sljedećoj tabeli. 

 

Naziv podnosioca prijave 

Ispunjenost opštih i posebnih kriterija 

Ocjena kvalitativnih kriterija 

Terenska verifikacija 

Odabrana prijava 

1 

CASTELLINA SRPSKA d.o.o. 

DA 

125 

DA 

Dodatna provjera 

2 

Milo Selo d.o.o. 

DA 

115 

DA 

Dodatna provjera 

3 

Obrtnička djelatnost 4K 

DA 

115 

DA 

Dodatna provjera 

4 

Poljoprivredni obrt Rajič 

DA 

100 

DA 

Dodatna provjera 

5 

IRADIA COMPANY d.o.o. 

DA 

100 

DA 

Dodatna provjera 

6 

PD Agromedžik s.p. 

DA 

85 

DA 

Dodatna provjera 

7 

Poljovet d.o.o. 

DA 

85 

DA 

Dodatna provjera 

Na osnovu gore prikazane rang liste za finansijsku podršku je predloženo 9 podnosioca prijava dok će ostalih 7 podnosioca prijava koji su predmetom dodatne provjere, po njenom okončanju, biti blagovremeno obaviješteni o ishodu provjere kao i ažuriranoj konačnoj listi odabranih korisnika. 

Na finalnu listu odabranih korisnika nije moguće uložiti prigovor.