Projekat EU4AGRI je 6. maja 2021. godine objavio javni poziv za mjeru podrške investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture, a koji je zatvoren 18. juna 2021. godine.

Nakon isteka roka za dostavljanje prijava izvršeno je komisijsko vrednovanje i bodovanje 41 prijave prema administrativnim, opštim, posebnim i kvalitativnim kriterijima javnog poziva, te evaluacija projektnih prijedloga i verifikacijska posjeta na terenu.

Na osnovu izvršenog vrednovanja zaprimljenih prijava, objavljena je preliminarna lista na relevantnim web stranicama 4. oktobra 2021. godine, što je ujedno bio i početak perioda za podnošenje prigovora na preliminarnu listu. Rok za podnošenje prigovora je bio 12. oktobar 2021. godine do 17:00 sati.

Po zatvaranju roka za prigovore, Komisija za obradu prigovora je obradila sve prigovore koji su stigli blagovremeno na način propisan Smjernicama javnog poziva i donijela zaključak da se prihvati jedan prigovor. U skladu sa dostavljenim zaključcima projekat EU4AGRI objavljuje finalnu listu korisnika kako slijedi:

Naziv podnosioca prijaveOdabrana prijava
Grad TrebinjeDA
Grad GračanicaDA
Grad LivnoDA
Opština Mrkonjić GradDA
Opština Bosanski PetrovacDA
Grad Banja LukaDA
Grad BihaćDA

Kako je navedeno u Smjernicama javnog poziva, na konačnu listu odabranih korisnika nije moguće uložiti prigovor.