Projekat EU4AGRI-Recovery je 1. septembra 2022. godine objavio javni poziv za mjeru podrške investicijama za unapređenje industrijske resursne efikasnosti i cirkularnih lanaca vrijednosti u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, a koji je zatvoren 31. oktobra 2022. godine.

Nakon isteka roka za dostavljanje koncepta projekta izvršeno je komisijsko vrednovanje i bodovanje 55 pristiglih prijava prema administrativnim i opštim kriterijima javnog poziva, te evaluacija koncept projekata, kao i verifikacijska posjeta na terenu.

Kroz ocjenu kvalitativnih kriterija podnosioci prijave su od 145 mogućih bodova morali osvojiti minimalno 50 bodova za nastavak evaluacije koncept projekata.

Na osnovu izvršenog vrednovanja zaprimljenih prijava, objavljena je preliminarna lista od 44 podnosilaca prijave na relevantnim web stranicama 16. marta 2022. godine, što je ujedno bio i početak perioda za podnošenje prigovora na preliminarnu listu. Rok za podnošenje prigovora je bio 23. mart 2023. godine, do 17:00 sati.

Po zatvaranju roka za prigovore, Komisija za obradu prigovora je obradila sve prigovore koji su stigli blagovremeno na način propisan Smjernicama javnog poziva, te je naknadno, nakon usvojenih prigovora, kriterije zadovoljila još jedna (1) kompanija.

Ukupno 45 podnosilaca prijave se kvalifikovalo za tehničku podršku koju je obezbijedio UNDP. Nakon završene tehničke podrške, svih 45 podnosioca prijave su dostavili ažurirane prijave i finalne projektne prijedloge, te je izvršeno je komisijsko vrednovanje i bodovanje svih pristiglih ažuriranih prijava prema kriterijima javnog poziva. Kroz ocjenu kvalitativnih kriterija podnosioci prijave su od 265 mogućih bodova morali osvojiti minimalno 50 bodova kako bi bili uvršten na finalnu listu korisnika.

U skladu sa gore navedenim, projekat objavljuje Finalnu listu od 44 korisnika koji su zadovoljili kriterije ovog Javnog poziva, kako slijedi:

R. br.

Naziv podnosioca prijave

Ispunjenost opštih kriterija

Ocjena kvalitativnih kriterija koncept projekta

Ocjena kvalitativnih kriterija projektnog prijedloga

Odabrana prijava

1.

EURO MEAT DOO MAGLAJ

DA

85

170

DA

2.

PZ „Smokvica“ sa p.o. Trebinje

DA

110

145

DA

3.

BOJKA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Ljubuški

DA

105

130

DA

4.

DermaLab d.o.o.

DA

105

125

DA

5.

EKO-BOSANSKA POSAVINA d.o.o.

DA

95

125

DA

6.

Milo Selo d.o.o. Lukavac

DA

95

120

DA

7.

BROJLER d.o.o. SARAJEVO

DA

80

115

DA

8.

Vital Fruit d.o.o.

DA

110

115

DA

9.

KOKA-PRODUKT d.o.o. Domaljevac-Šamac

DA

80

115

DA

10.

Mlinarsko pekarska industrija “MLIN” dd Ustikolina

DA

95

100

DA

11.

Malucanović d.o.o.

DA

85

100

DA

12.

P.I. “Gradska pekara” d.o.o. Jablanica

DA

65

100

DA

13.

ANDRIĆ-FARM d.o.o. Pelagićevo

DA

95

100

DA

14.

Poljoprivredna zadruga Gorštak sa p.o. Laktaši

DA

70

95

DA

15.

“RIMA PAK” ZENICA D.O.O.

DA

80

90

DA

16.

Mljekara PAĐENI d.o.o.

DA

80

90

DA

17.

Pekara “ĐELILBAŠIĆ”

DA

 

85

DA

18.

MBA-CENTAR d.o.o Sarajevo

DA

70

85

DA

19.

Preduzetnik u poljoprivredi “Rasadnik Vučković” s.p. Stojka Vučković

DA

115

85

DA

20.

Rakić Komerc d.o.o. Bijeljina

DA

65

80

DA

21.

Greens d.o.o.

DA

105

80

DA

22.

Pekara Uno

DA

115

80

DA

23.

Poljoprivredna djelatnost “Voćnjaci-Ivanović”

DA

80

75

DA

24.

GRANDCOMMERCE d.o.o. Kozarska Dubica

DA

70

75

DA

25.

Naturalis doo

DA

100

75

DA

26.

„FOJNICA MILK“ vl. Nermin Omanović

DA

75

75

DA

27.

Agromix d.o.o. Doboj

DA

80

75

DA

28.

„EKOMED-MK“ d.o.o. Crkvina

DA

75

75

DA

29.

Mesna industrija “Semko” d.o.o.

DA

85

65

DA

30.

PERKAN D.O.O.

DA

100

65

DA

31.

Regius d.o.o. Čapljina

DA

80

65

DA

32.

Swity d.o.o. Gradačac

DA

85

65

DA

33.

Vimar groupe d.o.o. Visoko

DA

75

65

DA

34.

OR Pekara ”Kabil” Tuzla, vl. Kabil Mirza

DA

80

60

DA

35.

A.C. AMAZONE COMPANY d.o.o. Prozor/Rama

DA

100

60

DA

36.

“BONY” d.o.o.

DA

90

60

DA

37.

Monsprodukt d.o.o. Miroslav Kljecanin

DA

80

60

DA

38.

Oliva doo Prćavci, Čapljina

DA

85

60

DA

39.

REBRONJA d.o.o. Doboj – Istok

DA

90

60

DA

40.

“BIO BRAND” D.O.O. JABLANICA

DA

95

50

DA

41.

Cvijeta d.o.o.

DA

90

50

DA

42.

Voćni rasadnik d.o.o Srebrenik

DA

95

50

DA

43

“Đurić” d.o.o.

DA

75

50

DA

44.

Subašić d.o.o. Tešanj

DA

70

50

DA

 

Lista prijava koje nisu odabrane za finalnu listu:

R. br.

Naziv podnosioca prijave

Ispunjenost opštih kriterija

Ocjena kvalitativnih kriterija

Odabrana prijava

1.

Grajs d.o.o. Doboj

NE

/

NE

2.

P.T.R.”SIRANA MILANKOVIĆ” s.p. Dalibor Milanković, Donji Palačkovci

NE

/

NE

3.

CIKLON DUO d.o.o. Srbac

NE

/

NE

4.

Regius d.o.o. Klepci-Čapljina

NE

/

NE

5.

SINES d.o.o. Brčko

NE

/

NE

6.

M&R d.o.o. Nevesinje

NE

/

NE

7.

Heti d.o.o. Ljubinje

NE

/

NE

8.

SD “RAMČE” vl. Hidajet Fejzić, Žepče

NE

/

NE

9.

Farma DURMIŠ, vl. Durmiš Ređib, Zenica

NE

/

NE

10.

SUMAKS d.o.o. Tešanj

NE

/

NE

11.

Ukus i miris gusto e sapore d.o.o. Tuzla

NE

/

NE

 

Prijava koja nije uvrštena na finalnu listu zbog utvrđenih okolnosti koje su nastale nakon objave preliminarne liste i prije sačinjavanja finalne liste a koje nisu u skladu sa smjernicama javnog poziva.

R. br.

Naziv podnosioca prijave

Odabrana prijava

Šumska Tajna d.o.o. Ribnik

NE

 

Kako je navedeno u Smjernicama javnog poziva, na Finalnu listu odabranih korisnika nije moguće uložiti prigovor.