Projekti EU4AGRI, EU4Agri-Recovery i EU4BusinessRecovery su 21. septembra 2022. godine objavili zajednički javni poziv za mjeru podrške ublažavanju negativnog uticaja tržišnih poremećaja i klimatskih promjena u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji koji je zatvoren 24. oktobra 2022. godine i na koji je zaprimljeno 16 prijava.

Pristigle prijave su ocijenjene prema općim i kvalitativnim kriterijima javnog poziva, nakon čega su izvršene verifikacijske posjete na terenu. 

Na osnovu izvršenog vrednovanja zaprimljenih prijava, objavljena je preliminarna lista od 12 podnosilaca prijava na relevantnim stranicama 31. januara 2023. godine, što je ujedno bio i početak perioda za podnošenje prigovora na preliminarnu listu. Rok za podnošenje prigovora bio je 07. februar 2023. godine, do 12.00 sati.

Po zatvaranju roka za prigovore, Komisija za obradu prigovora je obradila sve prigovore koji su stigli blagovremeno na način propisan Smjernicama javnog poziva, te je naknadno, nakon usvojenih prigovora, kriterije zadovoljila još jedna (1) kompanija.

U skladu sa dostavljenim zaključcima projekti objavljuju Finalnu listu od 13 korisnika koji su zadovoljili kriterije ovog Javnog poziva, kako slijedi:

 

Naziv podnosioca prijave

Opći kriteriji 

Ocjena kvalitativnih kriterija 

Verifikacijska posjeta 

Odabrana prijava 

1. 

POLJOPRIVREDNIK d.o.o.  

DA 

80 

DA 

DA 

2. 

Poljoprivredna zadruga MM AGRO 

DA 

60 

DA 

DA 

3. 

PZ KOOPERATIVA Prijedor 

DA 

60 

DA 

DA 

4. 

Opća poljoprivredna zadruga KAPI ŽIVOTA 

DA 

60 

DA 

DA 

5. 

Zemljoradnička zadruga GRAČANKA 

DA 

60 

DA 

DA 

6. 

Poljoprivredna zadruga MILK LAND 

DA 

60 

DA 

DA 

7. 

O.P.Z. AGROFARMER 

DA 

45 

DA 

DA 

8. 

P.Z POSAVINA PLOD 

DA 

45 

DA 

DA 

9. 

PZ PLODOVI ZEMLJE 

DA 

45 

DA 

DA 

10. 

BOSNAPLOD d.o.o. 

DA

45 

DA

DA 

11. 

Poljoprivredna Zadruga AGRO PRIJEDOR 

DA 

30 

DA 

DA 

12. 

Opća Poljoprivredna zadruga ZLATNA KAP 

DA 

30 

DA 

DA 

13

GILMARK d.o.o. 

DA 

15 

DA 

DA 

Lista prijava koje nisu odabrane za finansiranje: 

 

Naziv podnosioca prijave 

Opći kriteriji 

Ocjena kvalitativnih kriterija 

Verifikacijska posjeta 

Odabrana prijava 

1. 

AGROPEX d.o.o. 

NE 

NE 

2. 

NOVI STANDARD d.o.o. 

NE 

NE 

3. 

VITAL FRUIT d.o.o.  

NE 

NE 

Kako je navedeno u Smjernicama javnog poziva, na konačnu listu odabranih korisnika nije moguće uložiti prigovor.