Projekti EU4AGRI, EU4Agri-Recovery i EU4BusinessRecovery su 13. januara 2023. godine objavili zajednički javni poziv za mjeru podrške ublažavanju negativnog uticaja tržišnih poremećaja i klimatskih promjena u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za jesenju sjetvu koji je zatvoren 10. marta 2023. godine i na koji je zaprimljena 21 prijava.

Pristigle prijave su ocijenjene prema općim i kvalitativnim kriterijima javnog poziva, nakon čega su izvršene verifikacijske posjete na terenu.

Na osnovu izvršenog vrednovanja zaprimljenih prijava, sačinjena je preliminarna lista od 19 prijava za finansiranje putem projekata, koja je objavljena na relevantnim web stranicama 25. jula 2023. godine, što je ujedno bio i početak perioda za podnošenje prigovora na preliminarnu listu. Krajnji rok za podnošenje prigovora bio je 01. avgust 2023. godine, do 17:00 sati.

Po zatvaranju roka za prigovore, Komisija za obradu prigovora je obradila jedan prigovor koji je zaprimljen na način propisan Smjernicama javnog poziva i utvrdila da prigovor nije osnovan.

U teku evaluacije, za jednu od prijava odobrenih na Preliminarnoj listi utvrđeno je da je došlo do promjena koje podnosioca prijave i prijavu čine neprihvatljivima po Smjernicama javnog poziva.

Komisija je pripremila Finalnu lista od 18 prijava za finansiranje u okviru Projekata, kako slijedi:

Prijave koje su odobrane za finansiranje:

 

Naziv podnosioca prijave

Opći kriteriji

Ocjena kvalitativnih kriterija

Verifikacijska posjeta

Broj kooperanata za podršku

Odabrana prijava

1.

MLIN KO-KOPAČEVIĆ d.o.o.

DA

80

DA

32

DA

2.

ORANICA d.o.o.

DA

80

DA

82

DA

3.

DADO KOMERC d.o.o.

DA

80

DA

33

DA

4.

AGROPEX d.o.o.

DA

80

DA

33

DA

5.

PZ KOOPERATIVA

DA

70

DA

16

DA

6.

MEGGLE d.o.o.

DA

65

DA

39

DA

7.

IRASS d.o.o.

DA

60

DA

98

DA

8.

PZ OAZA

DA

60

DA

18

DA

9.

IVO&BELE d.o.o.

DA

60

DA

104

DA

10.

RAPIĆ d.o.o.

DA

60

DA

39

DA

11.

PZ AGROPROMET

DA

50

DA

28

DA

12.

ZAVIČAJ–KOMERC d.o.o.

DA

40

DA

11

DA

13.

ZZ GRAČANKA

DA

30

DA

79

DA

14.

PZ MM AGRO

DA

30

DA

30

DA

15.

ČAPLJANKA d.o.o.

DA

30

DA

11

DA

16.

TRI MD AGRO d.o.o.

DA

30

DA

33

DA

17.

OPZ KAPI ŽIVOTA

DA

30

DA

14

DA

18.

OPZ ZE- VIS

DA

20

DA

16

DA

 

Prijave koje nisu odabrane za finalnu listu:

 

Naziv podnosioca prijave

Opći kriteriji

Ocjena kvalitativnih kriterija

Verifikacijska posjeta

Odabrana prijava

1.

POLJOPRIVREDNIK doo

NE

/

/

NE

2.

MLIJEČNA INDUSTRIJA 99 doo

Odustali od prijave

/

/

NE

Lista prijava koje nisu odobrene za finansiranje zbog promjena nastalih u periodu evaluacije, a koje podnosioca prijave i prijavu čine neprihvatljivima u skladu sa Smjernicama javnog poziva:

 

Naziv podnosioca prijave

Opći kriteriji

Ocjena kvalitativnih kriterija

Verifikacijska posjeta

Odabrana prijava

1.

PZ AGROCENTAR

NE

/

/

NE

 

Kako je navedeno u Smjernicama javnog poziva, na Finalnu listu odabranih korisnika nije moguće uložiti prigovor.