Projekat EU4AGRI je 14. septembra i 28. novembra 2022. godine objavio dva javna poziva za mjeru podrške uvođenju standarda i certifikacije u poljoprivredno-prehrambenoj proizvodnji, a koji su zatvoreni 14. oktobra i 30. decembra 2022.godine, a na koji je zaprimljeno 16 prijava.

Pristigle prijave su ocijenjene prema općim i kvalitativnim kriterijima javnog poziva, nakon čega su izvršene verifikacijske posjete na terenu. 

Na osnovu izvršenog vrednovanja zaprimljenih prijava, objavljena je preliminarna lista od 11 podnosilaca prijava na relevantnim stranicama 24. marta 2023.godine, što je ujedno bio i početak perioda za podnošenje prigovora na preliminarnu listu. Krajnji rok za podnošenje prigovora je bio 31. mart 2023.godine, do 17:00 sati.

Po zatvaranju roka za prigovore, Komisija za obradu prigovora je obradila sve prigovore koji su stigli blagovremeno na način propisan Smjernicama ovog javnog poziva.

U skladu sa dostavljenim zaključcima projekat objavljuje Finalnu listu od 11 korisnika koji su zadovoljili kriterije ovog Javnog poziva, kako slijedi:

Rb.

Naziv podnosioca prijave

Administrativna provjera

Ocjena kvalitativnih kriterija

Verifikacijska posjeta

Odabrana prijava

1.

“Conte-Co” d.o.o.

DA

230

DA

DA

2.

“Ribnjak Janj” d.o.o.

DA

220

DA

DA

3.

Vital Fruit d.o.o. Zenica

DA

190

DA

DA

4.

Agroimpex Nova

d.o.o.

DA

175

DA

DA

5.

Bečejac d.o.o.

DA

175

DA

DA

6.

Mat Trade d.o.o.

DA

175

DA

DA

7.

Poljoprivredna zadruga ”Agroplan”

DA

175

DA

DA

8.

Hercegovačka udruga maslinara i uljara – HUUM

DA

170

DA

DA

9.

Subašić d.o.o. Tešanj

DA

145

DA

DA

10.

Udruženje voćara i proizvođača proizvoda od voća “Voćni klub Brčko”

DA

145

DA

DA

11.

UG Pčelarsko društvo “Nektar” Tuzla

DA

145

DA

DA

Kako je navedeno u Smjernicama javnog poziva, na konačnu tj. finalnu listu odabranih korisnika nije moguće uložiti prigovor.