Projekat EU4AGRI je 15. maja 2023. godine objavio Javni poziv za mjeru podrške investicijama u uvođenje inovacija i informaciono-komunikacionih tehnologija u poljoprivredu koji je zatvoren 14. jula 2023. godine i na koji je zaprimljeno 17 prijava. 

Nakon isteka roka za dostavljanje prijava izvršeno je komisijsko vrednovanje i bodovanje 17 zaprimljenih prijava prema administrativnim i kvalitativnim kriterijima javnog poziva, te evaluacija projektnih prijedloga i verifikacijska posjeta na terenu.  

Kroz ocjenu kvalitativnih kriterija podnosioci prijave su od 300 mogućih bodova morali osvojiti minimalno 70 bodova za nastavak evaluacije. 

Na osnovu izvršenog vrednovanja zaprimljenih prijava, objavljena je preliminarna lista od 7 podnosilaca prijava na relevantnim web stranicama 28. septembra 2023. godine, što je ujedno bio i početak perioda za podnošenje prigovora na preliminarnu listu. Rok za podnošenje prigovora je bio 05. oktobar 2023. godine, do 12:00 sati. 

Po zatvaranju roka za prigovore, Komisija za obradu prigovora je obradila 4 prigovora koji su stigli blagovremeno na način propisan Smjernicama javnog poziva, te nakon pregleda istih, utvrdila da niti jedan prigovor nije osnovan. 

U skladu sa dostavljenim zaključcima projekat EU4AGRI objavljuje finalnu listu od 7 korisnika koji su zadovoljili kriterije ovog Javnog poziva, kako slijedi: 

Finalna lista odabranih prijava je navedena u sljedećoj tabeli.  

 

Naziv podnosioca prijave 

Ispunjenost opštih kriterija 

Ocjena kvalitativnih kriterija 

Verifikacijska posjeta 

Odabrana prijava 

1 

AGROHERC ORGANIC AGRICULTURE doo 

Partner: BreakPoint doo 

DA 

220 

DA 

DA 

2 

ISAAC CODE doo 

Partner: Farma Podhum doo 

DA 

185 

DA 

DA 

3 

OD CONTENT BA 

Partner: PP „eXZo“ 

DA 

170 

DA 

DA 

4 

ANTECNA doo 

Partner: VZ TEOLAB doo 

DA 

150 

DA 

DA 

5 

PZ Klekovača 

Partner: NET Solutions doo 

DA 

120 

DA 

DA 

6 

GRADSKA PEKARA JABLANICA 

Partner: XSOFT doo 

DA 

115 

DA 

DA 

7 

MLJEKARA PAĐENI doo 

Partner: SYSTRAX TECHNOLOGY doo 

DA 

100 

DA 

DA

 

Lista prijava koje nisu odabrane za finalnu listu: 

 

Naziv podnosioca prijave 

Ispunjenost opštih kriterija 

Ocjena kvalitativnih kriterija 

Verifikacijska posjeta 

Odabrana prijava 

1 

IRADIA COMPANY doo 

Partner: ORAGOO Neven Radić sp 

DA 

175 

NE 

NE 

2 

MLJEKARA SMAJIĆ doo  

Partner: MULTILINE doo 

NE 

/ 

/ 

NE 

3 

REBUS doo  

Partner: OD „4K“ 

NE 

/ 

/ 

NE 

4 

MPI MLIN dd USTIKOLINA  

Partner: VERLAB doo 

NE 

/ 

/ 

NE 

5 

MEDIA PRO doo  

Partner: PZ Smart Village 

NE 

/ 

/ 

NE 

6 

MEGGLE BH doo  

Partner: ITM Group doo 

NE 

/ 

/ 

NE 

7 

TERI INŽENJERING doo  

Partner: CATENA doo 

NE 

/ 

/ 

NE 

8 

RAKIĆ KOMERC doo  

Partner: Ražanica doo 

NE 

/ 

/ 

NE 

9 

AUTOMATED GEOSOLUTIONS dpp  

Partner: Prerada voća „PG VRHOVAC“ 

NE 

/ 

/ 

NE 

10 

HASANBAŠIĆ FEHIM  

Partner: Agencija ES doo 

NE 

/ 

/ 

NE 

 

Kako je navedeno u Smjernicama javnog poziva, na Finalnu listu odabranih korisnika nije moguće uložiti prigovor.