Uncategorized

Finalna lista korisnika javnog poziva za mjeru podrške investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

Finalna lista korisnika javnog poziva za mjeru podrške investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

Projekti EU4AGRI, EU4AGRI-Recovery i EU4BusinessRecovery su 24. novembra 2021. godine objavili javni poziv za mjeru podrške investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, a koji je zatvoren 03. februara 2022. godine.

Nakon isteka roka za dostavljanje prijava, izvršeno je komisijsko vrednovanje i bodovanje 47 prijava prema administrativnim, opštim, posebnim i kvalitativnim kriterijima javnog poziva, te evaluacija poslovnih planova i verifikacijska posjeta na terenu.

Kroz ocjenu kvalitativnih kriterija podnosioci prijave su od 400 mogućih bodova morali osvojiti minimalno 100 bodova za nastavak evaluacije. U ocjeni bazne godine podnosioci prijave su morali imati ocjenu jednaku ili veću od 10. U skladu sa Smjernicama javnog poziva ocjena bazne godine nije rađena za fizička lica.

Na osnovu izvršenog vrednovanja zaprimljenih prijava, sačinjena je preliminarna lista od 7 prijava za finansiranje putem ovog javnog poziva. Preliminarna lista je objavljena na relevantnim web stranicama 12. jula 2022. godine, što je ujedno bio i početak perioda za podnošenje prigovora na preliminarnu listu. Krajnji rok za podnošenje prigovora bio je 19. juli 2022. godine do 17:00 sati.

Po zatvaranju roka za prigovore, Komisija je sačinila finalnu lista od 7 prijava za finansiranje u okviru projekata EU4AGRI, EU4AGRI-Recovery i EU4BusinessRecovery kako slijedi:

Finalna lista odabranih prijava za finansiranje je navedena u sljedećoj tabeli:

Naziv podnosioca prijaveIspunjenost opštih i posebnih kriterijaOcjena kvalitativnih kriterijaOcjena bazne godineOcjena realnosti projekcijeOcjena ekonomske opravdanostiOdabrana prijava
AGROS DOODA22520DADADA
AGROKOSTIĆ DOODA18520DADADA
PERICA SAILOVIĆDA155n/a Fizičko liceDADADA
SIMIĆ AGROLINE DOODA15511DADADA
FARMA ARSENIĆ DOODA15516DADADA
FARMA TUŠNICA DOODA14013DADADA
LAKS EKSPORT IMPORT DOODA11520DADADA

Lista prijava koje nisu odabrane za finansiranje:

Naziv podnosioca prijaveIspunjenost opštih i posebnih kriterijaOcjena kvalitativnih kriterijaOcjena bazne godineOcjena realnosti projekcijeOcjena ekonomske opravdanostiOdabrana prijava
1„EKOMED“ zanatska radnjaDA23518DANENE
2Eko- Eko PlastDA18514NENENE
3Nebojša MitrovićDA180Fizičko liceDANENE
4„AGRO GREEN-ĐUKIĆ“ d.o.o.DA15520DANENE
5„ŠIPOVAC“ d.o.o.DA15016NENENE
6Srodna djelatnost uzgojnih muznih krava FARMA DERVIŠEVIĆDA14511DANENE
7Poljoprivredna djelatnost LeovacDA14516DANENE
8Agropejin d.o.o.DA14020NENENE
9P.D ŽIVKOVIĆ-AGRODA13014NENENE
10Samostalna poljoprivredna djelatnost DUKIĆ DA13018DANENE
11Srodna djelatnost „FARMA BILAJBEGOVIĆ“DA12518DANENE
12„MONS-PRODUKT” d.o.o.DA12518NENENE
13Peradar d.o.o.DA1004//NE
14Fruit prom dooNE////NE
15LIGNO-KOMERC d.o.o.NE////NE
16OR Domaća radinost KIKANE////NE
17Samostalna pd DukićNE////NE
18Obrt Farma “Durmiš”, vl. Durmiš ReđibNE////NE
19MABOG GUMANOVIC D.O.O.NE////NE
20Primus-agro d.o.o.NE////NE
21Zemljoradnička zadruga Agroobjeda p.o. VidoviceNE////NE
22Malucanović d.o.o.NE////NE
23POLJOPRIVREDNI OBRT PIRAGIĆNE////NE
24Arifagić Investment d.o.o.NE////NE
25AGRICOLA TRADE d.o.o.NE////NE
26Obrt Proizvodnja i prerada mlijeka LemešNE////NE
27Agromix d.o.o.NE////NE
28LUG-MB d.o.o.NE////NE
29Laktal dooNE////NE
30AgromontNE////NE
31Farma “Baltić”NE////NE
32Ilija RistićNE////NE
33Dragomir ĐurovićNE////NE
34Jusuf PalavraNE////NE
35Osman KanurićNE////NE
36Marinko MerdžanNE////NE
37Željko JovanovićNE////NE
38Petar VučkovacNE////NE
39Dragan JokićNE////NE
40Zijad SmajićNE////NE

Kako je navedeno u Smjernicama javnog poziva, na finalnu listu odabranih korisnika nije moguće uložiti prigovor.