Obavještavamo sve zainteresovane da je 05. oktobra produžen rok za prijave na Javni poziv za mjeru podrške ublažavanju negativnog uticaja tržišnih poremećaja i klimatskih promjena u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

U okviru projekata EU4AGRI, EU4AGRI-Recovery i EU4BusinessRecovery, koje finansira Evropska unija, u srijedu 21. septembra, objavljen je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru podrške ublažavanju negativnog uticaja tržišnih poremećaja i klimatskih promjena u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Ciljevi ovog poziva jesu doprinos ublažavanju negativnog poremećaja na tržištu repromaterijala tokom 2022. godine na poljoprivredno-prehrambeni sektor u BiH nastalih kao posljedica pandemije Covid-19 i rata u Ukrajini, doprinos ublažavanju klimatskih promjena na poljoprivredno-prehrambeni sektor u BiH, optimizacija operativnih troškova, održavanje produktivnosti, likvidnosti i konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora u BiH, te podrška stabilizaciji postojećih lanaca vrijednosti od primarne proizvodnje do prerade i plasmana proizvoda na tržište.

Interventna mjera podrške će biti realizirana kroz finansijsku podršku za nabavku mineralnih đubriva, za nabavku sistema za navodnjavanje i orošavanje, te za podršku nabavke sistema za zasjenjivanje.


Svi zainteresovani mogu pristupiti javnom pozivu putem LINKA.

Još jednom obavještavamo sve zainteresovane za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru podrške ublažavanju negativnog uticaja tržišnih poremećaja i klimatskih promjena u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji , da je proces prijava omogućen isključivo elektronskim putem, koristeći online sistem https://javnipoziv.undp.ba/.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 24. oktobar 2022. godine, do 17.00 sati.

Instrukcije za korištenje online platforme možete pronaći na: javnipoziv.undp.ba.

Dodatna pitanja u vezi ovog poziva mogu se dostaviti putem formulara za pitanja na web stranici projekta Javni pozivi unosi (undp.ba) u periodu od 04.10. do 21.10.2022. godine. Na sva pitanja koja stignu prije ili poslije navedenog roka neće se odgovarati.