Obavještavamo sve zainteresovane da je 07. juna produžen rok za prijave na Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda .

Svi zainteresovani mogu pristupiti javnom pozivu putem LINKA.

Još jednom obavještavamo sve zainteresovane za Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda , da je proces prijava omogućen isključivo elektronskim putem, koristeći online sistem https://javnipoziv.undp.ba/ ili direktno putem  LINKA.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 10. juna 2022. godine do 12.00 sati.