Jedini ovlašteni i službeni kanali za prezentaciju Javnih poziva jesu prezentacije i informativne sesije koje organizuje projektno osoblje EU4AGRI i EU4AGRI-Recovery projekata. Napominjemo da nije dozvoljeno obavljati javne prezentacije Javnih poziva bez prethodnog pismenog odobrenja EU4AGRI i EU4AGRI-Recovery Projekta.

U svrhu unapređenja poslovnog kontinuiteta kompanija u oblasti poljoprivredno-prehrambene proizvodnje i ruralnog turizma, donosimo Vam Priručnik za izradu plana poslovnog kontinuiteta. Ovaj dokument pruža opće informacije i praktične upute za izradu plana poslovnog kontinuiteta. Namijenjen je prije svega malim i srednjim organizacijama angažovanim u oblasti poljoprivredno-prerađivačke djelatnosti i djelatnosti usluga ruralnog turizma. Napominjemo da ne postoji univerzalno primjenjiv plan poslovnog kontinuiteta te da se planovi pripremaju i prilagođavaju potrebama i okruženju svake organizacije.

Tačni odgovori:

1. Zašto nam treba plan poslovnog kontinuiteta?

c) Plan poslovnog kontinuiteta nam je potreban jer daje smjernice i upute zaposlenicima u slučaju nepredviđenih događaja s ciljem osiguranja nastavka poslovanja.

2. Šta je nepredviđeni događaj u kontekstu plana poslovnog kontinuiteta?

c) Nepredviđeni događaj je onaj događaj koji, u slučaju da se desi, može dovesti do većeg ili manjeg poremećaja u poslovanju.

3. Šta NIJE cilj plana poslovnog kontinuiteta?

a) Imenovanje zamjenika direktora u slučaju da trenutni direktor nije u stanju obavljati svoje dužnosti.

4. Šta je ključni element u procesu evaluacije rizika?

b) Procjena pragova tolerancije za svaki pojedinačni rizik.

5. Šta od ispod navedenog NIJE strategija upravljanja rizicima?

b) Organizacija sastanka sa radnicima